سخن بزرگان - فلسفی

20 حدیث گهربار درباره اسراف

احادیثی گهربار درباره اسرف؛

امام صادق عليه السلام فرمود:
اسراف آنست كه انسان مالش را از بين ببرد و به بدنش صدمه بزند «مثل سيگار كشيدن » عرض شد پس اقتار چيست؟
فرمود: اينست كه غذايت نان و نمك باشد در صورتيكه قدرت دارى غذاى مناسبترى بخورى.
مجموعة الاخبار، باب 171، حديث 1

*

*

امام صادق عليه السلام فرمود:
كسى كه آبى را از نهر فرات «گوارا» براى خوردن بردارد و بعد از نوشيدن، زيادى آنرا بيرون بريزد اسراف كرده است.
مجموعة الاخبار، باب 171، حديث 3

*

*

امام صادق عليه السلام فرمود:
پائين ترين مرتبه اسراف عبارتست از:
1- دور ريختن آبى كه از آشاميدن اضافه آمده است.
2- اينكه لباس كار و لباس بيرونى، يكى باشد.
3- بدور انداختن هسته خرما پس از خوردن خرما «چون از هسته خرما ماده غذائى براى شتران تهيه مى شد»وسائل الشيعه، ح 3، باب 28، ص 374.

*

*

نقل شده است كه امام صادق عليه السلام مشاهده كرد ميوه اى را نيم خورده از خانه بيرون انداخته اند، خشمگين شد و فرمود:
اگر شما سير هستيد خيلى از مردم گرسنه اند خوب بود آنرا به نيازمنديش مى داديد.
مجموعة الاخبار، باب 171، حديث4

*

*

از امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمود:
من هر گاه چيز كمى هم از سفره مى افتد آنرا برمى دارم و اين كار باعث تعجب خادم مى شود و خادم مى خندد.
مجموعة الاخبار، باب 171، حديث 7

*

*

اميرمؤمنان عليه السلام فرمود:
آنچه را كه از سفره افتاده برداريد و بخوريد، زيرا آن دواى هر دردى است كه خدا بخواهد آن را التيام بخشد براى كسى كه به نيت شفاء بخورد.
مجموعة الاخبار، باب 171، حديث 9، بنقل از نهج البلاغه

*

*

پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله و سلم فرمود:
كسى كه جستجو كند و آنچه از سفره افتاده بردارد و بخورد، فقر و تنگدستى از خودش و اولادش تا هفت پشت رخت بر مى بندد.
مجموعة الاخبار، باب 171، حديث 8.

*

*

امام صادق عليه السلام فرمود:
اسراف كننده را سه نشانه است:
چيزهائى را مى خرد و مى پوشد و مى خورد كه در شان او نيست.
تفسير نور الثقلين، جلد 1، سوره انعام، ص 772

*

*

امام صادق عليه السلام فرمود:
انسان مؤمن اسراف و زياده روى نمى كند بلكه ميانه روى را پيشه خود مى سازد.
مجموعة الاخبار، الباب 30، حديث1

*

*

روايت شده است پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله و سلم وقتى خرما مى خوردند، هسته آنرا به گوسفند مى دادند.
مجموعة الاخبار، باب 171، حديث 5

*

*

از عامر بن جذاعة نقل شده است كه گفت: مردى آمد خدمت امام صادق عليه السلام حضرت باو فرمود:
تقواى الهى پيشه كن، اسراف نكن و بر خود هم سخت مگير و ميانه روى مايه استوارى است، تبذير همان اسراف است كه خداوند درباره آن فرموده: تبذير و زياده روى نكن.
تفسير نور الثقلين، ج 2، سوره اسراء، ص 56

*

*

امام حسن عسگرى عليه السلام به محمد بن حمزه نامه اى نوشته و او را به ثروت و بى نيازى مژده داده و به او فرمود:
بر تو باد ميانه روى و پرهيز از اسراف زيرا اسراف از كارهاى شيطانى است.
بحار الانوار، 50: ص 292 ح 66

*

*

امام صادق عليه السلام به عبيد فرمود:
اسراف و زياده روى باعث فقر و تنگدستى مى گردد و ميانه روى موجب ثروت و بى نيازى مى شود.
وسائل الشيعه، ج 15، ص 258

*

*

از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه فرمود:
ميانه روى را خداوند متعال دوست دارد و اسراف و زياده روى مورد خشم اوست حتى اگر اسراف در انداختن هسته خرمائى باشد كه قابل مصرف است يا زيادى آبى كه خورده شده، باشد.
تحف العقول، ص 301

*

*

امام موسى بن جعفر عليه السلام فرمودند:
كسى كه در زندگى ميانه روى و قناعت ورزد، نعمت او باقى مى ماند و آنكه با ريخت و پاش و اسراف زندگى كند نعمتش از بين مى رود.
تحف العقول، ص 301

*

*

امام باقر عليه السلام به فرزندش امام صادق عليه السلام فرمود:
بر تو باد به انجام كار خيرى كه وسط دو كار بد قرار گرفته و آن دو را از بين مى برد، امام صادق سؤال كرد، چگونه چنين چيزى ممكن است؟ امام فرمود:
همانطور كه قرآن مى گويد مؤمنين كسانى هستند كه وقتى انفاق مى كنند زياده روى و سختگيرى نمى كنند. (بنابراين اسراف و سختگيرى هر دو گناه است و حد وسط آن يعنى ميانه روى حسنه است بر تو باد به آن حسنه كه بين آن دو گناه است).
تفسير نور الثقلين، جلد 4، سوره فرقان، ص 27

*

*

ابن ميمون گفت شنيدم كه امام صادق عليه السلام فرمود:
هر كسى كه در زندگى خود ميانه رو باشد من ضمانت مى كنم او را كه هرگز تهى دست نشود.
خصال صدوق، باب الواحد، حديث 32

*

*

على عليه السلام فرمود:
اعتدال در خرج كردن «ميانه روى » موجب فراوانى مال و ثروت و اسراف باعث تباهى و نابودى آن است.
وسائل الشيعه، ج 15، ص 258

*

*

پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله و سلم فرمود:

سه چيز باعث نجات و رستگارى است و در مورد سومى خاطر نشان ساخت، رعايت اعتدال در حال فقر و توانگريست.
وسائل الشيعه، ج 15، ص 258

*

*

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم فرمود:
كسى كه در زندگى ميانه روى را رعايت نمايد خداوند او را روزى مى دهد و كسى كه اسراف و زياده روى كند، او را محروم مى سازد.
وسائل الشيعه، ج 15، ص 259

(زمزار)

همچنین ببینید

وفای به عهد

احادیثی گهربار درباره اهمیت وفای به عهد و پیمان

( سخنان حکیمانه )  احادیثی گهربار درباره اهمیت وفای به عهد و پیمان خدا در …