سخن بزرگان - فلسفی

20 حدیث گهربار درباره اسراف

احادیثی گهربار درباره اسرف؛

امام صادق عليه السلام فرمود:
اسراف آنست كه انسان مالش را از بين ببرد و به بدنش صدمه بزند «مثل سيگار كشيدن » عرض شد پس اقتار چيست؟
فرمود: اينست كه غذايت نان و نمك باشد در صورتيكه قدرت دارى غذاى مناسبترى بخورى.
مجموعة الاخبار، باب 171، حديث 1

*

*

امام صادق عليه السلام فرمود:
كسى كه آبى را از نهر فرات «گوارا» براى خوردن بردارد و بعد از نوشيدن، زيادى آنرا بيرون بريزد اسراف كرده است.
مجموعة الاخبار، باب 171، حديث 3

*

*

امام صادق عليه السلام فرمود:
پائين ترين مرتبه اسراف عبارتست از:
1- دور ريختن آبى كه از آشاميدن اضافه آمده است.
2- اينكه لباس كار و لباس بيرونى، يكى باشد.
3- بدور انداختن هسته خرما پس از خوردن خرما «چون از هسته خرما ماده غذائى براى شتران تهيه مى شد»وسائل الشيعه، ح 3، باب 28، ص 374.

*

*

نقل شده است كه امام صادق عليه السلام مشاهده كرد ميوه اى را نيم خورده از خانه بيرون انداخته اند، خشمگين شد و فرمود:
اگر شما سير هستيد خيلى از مردم گرسنه اند خوب بود آنرا به نيازمنديش مى داديد.
مجموعة الاخبار، باب 171، حديث4

*

*

از امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمود:
من هر گاه چيز كمى هم از سفره مى افتد آنرا برمى دارم و اين كار باعث تعجب خادم مى شود و خادم مى خندد.
مجموعة الاخبار، باب 171، حديث 7

*

*

اميرمؤمنان عليه السلام فرمود:
آنچه را كه از سفره افتاده برداريد و بخوريد، زيرا آن دواى هر دردى است كه خدا بخواهد آن را التيام بخشد براى كسى كه به نيت شفاء بخورد.
مجموعة الاخبار، باب 171، حديث 9، بنقل از نهج البلاغه

پیشنهاد خواندن
جملات آلبر کامو

*

*

پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله و سلم فرمود:
كسى كه جستجو كند و آنچه از سفره افتاده بردارد و بخورد، فقر و تنگدستى از خودش و اولادش تا هفت پشت رخت بر مى بندد.
مجموعة الاخبار، باب 171، حديث 8.

*

*

امام صادق عليه السلام فرمود:
اسراف كننده را سه نشانه است:
چيزهائى را مى خرد و مى پوشد و مى خورد كه در شان او نيست.
تفسير نور الثقلين، جلد 1، سوره انعام، ص 772

*

*

امام صادق عليه السلام فرمود:
انسان مؤمن اسراف و زياده روى نمى كند بلكه ميانه روى را پيشه خود مى سازد.
مجموعة الاخبار، الباب 30، حديث1

*

*

روايت شده است پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله و سلم وقتى خرما مى خوردند، هسته آنرا به گوسفند مى دادند.
مجموعة الاخبار، باب 171، حديث 5

*

*

از عامر بن جذاعة نقل شده است كه گفت: مردى آمد خدمت امام صادق عليه السلام حضرت باو فرمود:
تقواى الهى پيشه كن، اسراف نكن و بر خود هم سخت مگير و ميانه روى مايه استوارى است، تبذير همان اسراف است كه خداوند درباره آن فرموده: تبذير و زياده روى نكن.
تفسير نور الثقلين، ج 2، سوره اسراء، ص 56

*

*

امام حسن عسگرى عليه السلام به محمد بن حمزه نامه اى نوشته و او را به ثروت و بى نيازى مژده داده و به او فرمود:
بر تو باد ميانه روى و پرهيز از اسراف زيرا اسراف از كارهاى شيطانى است.
بحار الانوار، 50: ص 292 ح 66

*

*

امام صادق عليه السلام به عبيد فرمود:
اسراف و زياده روى باعث فقر و تنگدستى مى گردد و ميانه روى موجب ثروت و بى نيازى مى شود.
وسائل الشيعه، ج 15، ص 258

پیشنهاد خواندن
سخنانی زیبا از گوته

*

*

از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه فرمود:
ميانه روى را خداوند متعال دوست دارد و اسراف و زياده روى مورد خشم اوست حتى اگر اسراف در انداختن هسته خرمائى باشد كه قابل مصرف است يا زيادى آبى كه خورده شده، باشد.
تحف العقول، ص 301

*

*

امام موسى بن جعفر عليه السلام فرمودند:
كسى كه در زندگى ميانه روى و قناعت ورزد، نعمت او باقى مى ماند و آنكه با ريخت و پاش و اسراف زندگى كند نعمتش از بين مى رود.
تحف العقول، ص 301

*

*

امام باقر عليه السلام به فرزندش امام صادق عليه السلام فرمود:
بر تو باد به انجام كار خيرى كه وسط دو كار بد قرار گرفته و آن دو را از بين مى برد، امام صادق سؤال كرد، چگونه چنين چيزى ممكن است؟ امام فرمود:
همانطور كه قرآن مى گويد مؤمنين كسانى هستند كه وقتى انفاق مى كنند زياده روى و سختگيرى نمى كنند. (بنابراين اسراف و سختگيرى هر دو گناه است و حد وسط آن يعنى ميانه روى حسنه است بر تو باد به آن حسنه كه بين آن دو گناه است).
تفسير نور الثقلين، جلد 4، سوره فرقان، ص 27

*

*

ابن ميمون گفت شنيدم كه امام صادق عليه السلام فرمود:
هر كسى كه در زندگى خود ميانه رو باشد من ضمانت مى كنم او را كه هرگز تهى دست نشود.
خصال صدوق، باب الواحد، حديث 32

*

*

على عليه السلام فرمود:
اعتدال در خرج كردن «ميانه روى » موجب فراوانى مال و ثروت و اسراف باعث تباهى و نابودى آن است.
وسائل الشيعه، ج 15، ص 258

پیشنهاد خواندن
ده فایده و خصلت صدقه

*

*

پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله و سلم فرمود:

سه چيز باعث نجات و رستگارى است و در مورد سومى خاطر نشان ساخت، رعايت اعتدال در حال فقر و توانگريست.
وسائل الشيعه، ج 15، ص 258

*

*

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم فرمود:
كسى كه در زندگى ميانه روى را رعايت نمايد خداوند او را روزى مى دهد و كسى كه اسراف و زياده روى كند، او را محروم مى سازد.
وسائل الشيعه، ج 15، ص 259

(زمزار)

همچنین ببینید

وفای به عهد

احادیثی گهربار درباره اهمیت وفای به عهد و پیمان

( سخنان حکیمانه )  احادیثی گهربار درباره اهمیت وفای به عهد و پیمان خدا در …