یـا صـاحب الـزمان…

گـل نـرگس! چـه شـود بـوسه بـه پـایت بـزﻧـﻴﻢ

تـا بـه کـی، خـستـه دل از دور، صـدایـت بـزﻧﻴﻢ

گــــــــل نـرگس! نــکـنـد مـــهر زﻣــﺎ بـــــرداری،

داغ دیــــدار رخــت را بـــرﺩﻟـﻬـﺎیــمـان ﺑـگــذاری

«اَللّهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَجَ»

چقدر سخته دلتنگ صدایی باشی

که قول دادی هیچوقت دیگه

مزاحمش نشی !

گنجشک ها گرسنه اند !

دید میزنند ایوان خانه را . . .

باشد سفره ای تکانده شود !

دید می زنم …

ایوان چشم هایت را . . .

شاید نگاهی بتکانی . . . !

مگسى را کشتم ، نه به این جرم که حیوان پلیدیست ، بد است

و نه چون نسبت سودش به ضرر یک به صد است

طفل معصوم به دور سر من مى چرخید به خیالش قندم !

یا که چون اغذیه ى مشهورش تا به آن حد گندم !

اى دو صد نور به قبرش بارد ، مگس خوبى بود

من به این جرم که از یاد تو بیرونم کرد ، مگسى را کشتم !!!

“حسین پناهى”

هرچه گوید، عشق گوید

هرچه سازد، عشق سازد

من چه گویم؟

من چه سازم؟

من که فرمانی ندارم

جیپس: چرا خودت اب حیاتو نخوردى ک جاودانه شى

جک: بهتره ادم ندونه کى قراره بمیره اینطورى میتونه

هیجانات زندگیو حس کنه و از رمزو راز زندگى لذت ببره

(دزدان دریایى کارائیب)

کسانی که گذشته را فراموش می کنند

محکومند که آن را تکرار کنند

همونطور که انسان قادر نیست خودش ،خودشو قلقلک بده ،

چون مغز درک میکنه که این کار خودشه,

پیشنهاد خواندن
اس ام اس نا امیدی از عشق و زندگی

بیشعورها هم بنده خداها نمیفهمن بیشعورن !!!

زیاد بهشون سخت نگیرید

کافیه

مال یکی دیگه شی

بقیه تازه یادشوم میاد

چقدر دوستت دارن!!

گاو هم که باشی در صورتی که

درموقعیت مناسب قرار بگیری

کسانی هستند که تورا بپرستند.

دوســـت عـــزیز

اگـــه دیدی روزی دشمـــن داری

بـــدان یک جـــا کرمـــی ریختـــه ای:)

الـــزاما”

دلیـــل بر مـــوفقیت شمـــا نیســـت

گیتار زندگی همیشه شاد نمینوازد…

اما دوستش بدار چون غمش هم خاطره میسازد

 ( زمزار )