درب قدیمی - کرکوند

(تصاویر) بناهایی قدیمی از شهر کرکوند

( در یک نگاه از گذشته )

(تصاویر) بناهایی قدیمی از شهر کرکوند

( خیلی از این خانه ها و بناها خراب شده یا در معرض تخریب کامل هستند )

( با سپاس از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرکوند )

عکس هایی از درب های قدیمی خانه های کرکوندیها

بناهای در حال تخریب در کرکوند

تصاویر قدیمی محله های کرکوند (سیاه بوم – خیرآباد – سورچه )

تصاویر قدیمی محلات کرکوند

( زمزار )