عاشقونه زیر بارون

دلم چون غنچه خو کرده ست با سر در گریبانی … (بهادر یگانه)

(شعر زیبا)

دلم چون غنچه خو کرده ست با سر در گریبانی  … (بهادر یگانه)
دلم چون غنچه خو کرده ست با سر در گریبانی
ز بس تنها نشستم همچو گل های بیابانی
دلم چون غنچه خو کرده ست با سر در گریبانی
به بختِ تیره ی خود اشکِ غم از دیده می بارم
چه سازد با سیاهی های شب، شمع  ِ شبستانی ؟
نه می خندم نه می گریم، نه سرمستم  نه هشیارم
نمی دانم چه باید کرد در دنیای حیرانی
دل ِ دیوانه ام دنبالِ گیسوی تو می گردد
که شاید دادِ خود گیرد ز زنجیر  ِ  پریشانی
ز جانِ خویش شستم دست در پیش ِ  نگاه ِ تو
که چشمانِ تو دریایی ست بی پایان و طوفانی
نگاهِ سرکشت هر جا که رو آورد و گردش کرد
خماری بود ومستی بود و طوفان بود و ویرانی
به دنبالِ شرابِ سرخوشی بیهوده می گردی
ندارد ساغر  ِ هستی بجز زهر پشیمانی

( زمزار )

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …