خوشه های زرین برنج (تصاویری از شالیزارهای کرکوند)

( شالیزارهای شهر کرکوند )

خوشه های زرین برنج (تصاویری از شالیزارهای کرکوند) 

( شهریورماه 1395 خورشیدی )

( زمزار )

همچنین ببینید

عاشورای حسینی 63 کرکوند

(عکس) عاشورای حسینی 63 کرکوند

(عکس ها و خاطره ها ) عاشورای حسینی 63 کرکوند عکس: علی اکبر اسماعیلی ( …