عشق

عـــاشــق دلفســـرده ام (فریدون توللی)

( دلنوشته های زیبا )

عـــاشــق دلفســـرده ام … (فریدون توللی)

عـــاشــق دلفســـرده ام آتش جــان من چه شد؟

ســـوز درون  من چه شد شور نهان من چه شد؟

برده مـــرا کشـان کشــان ایـــــن دل  زار خونفشان

تا دل  شهر  خامشــــان نام و نشان  من چه شد؟

جنگــــی  در شکستــه ام زار و نــــزار و خستـــه ام

بــا دل و دســت  بسـته ام تیغ  زبان  مـن چه شد؟

خــانه به کـــام  دزد و مــن بســـته لبی ، ز بیم  تن

بـر سـر  خلق انجمـــن شــور و فغان  مـن چه شد؟

بیـــنم و ، هــای و هـو کــنم خیــزم و جستجو کنـم

تـا بـه ستیــــزه رو کـــنم تیر و کــمان  من چه شد؟

رانــــده ی بی پناهیـــم رنجــــه ی بــــی گـــناهیم

در تب ایـــن تباهیـــم شــادی  جان  من چه شد؟

دل هــمه ســاله ، زار  غم جان همه روزه در ستم

با همه تاج و تخت  جم ، فر  کیان  من چه شد؟

*

*

*

فریدون تَوَلَلی

فریدون تَوَلَلی در شیراز به دنیا آمد. والدینش از تیرهٔ توللی طایفه عملهٔ قشقایی بودند. پس از پایان دورۀ آموزش‌های دبستانی و دبیرستانی در این شهر، وارد دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۲۰ در رشتۀ باستان‌شناسی دانشکده ادبیات این دانشگاه فارغ‌التحصیل گردید. شعر توللی عمدتاً شعری عاشقانه، رمانتیک و احساساتی است.

( زمزار )

همچنین ببینید

زیبا و عاشقانه

دیشب ای بهتر ز گل در عالم خوابم شکفتی (سیمین بهبهانی)

( شعر زیبا ) دیشب ای بهتر ز گل در عالم خوابم شکفتی … (سیمین …