روز کتاب

اس ام اس و پیامک روز کتاب و کتابخوانی

( جمله های زیبا در مورد کتاب و کتابخوانی – 24 آبان ماه )

اس ام اس و پیامک روز کتاب و کتابخوانی

اگر میخواهی راحت باشی، کمتر بدان

و اگر میخواهی خوشبخت باشی بیشتر بخوان

( 24 آبانماه روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد )

*

*

کتاب، رسولی ست که زندگی را در دستانت به تماشا می گذارد تا لحظه های تنهایی ات را با خویش خلوت کنی و دل به معبود بسپاری.

روز کتاب و کتابخوانی مبارک

 

*

*

 

کتاب، معلمی دلسوز است که در فضای اندیشه ها بال می گشاید.

روز کتاب و کتابخوانی مبارک

 

*

*

 

کتاب، غذای روح است و روح از کتاب زنده است. کتاب، یار مهربانی ست که در همه احوال، دستگیر و همدم دلتنگی هاست؛ یاری که اگر تو بخواهی، هیچ گاه رهایت نمی کند.

 

*

*

امام علی علیه السلام:

کسی که به کتاب ها تسلی و آرامش یابد، هرگز آرامش خود را از دست نخواهد داد.

 

*

*

 

کتاب را نخوانید که بخوانید!

کتاب را بخوانید که بیدار شوید …

 

*

*

 

من یار مهربانم دانا و خوش زبانم

گویم سخن فراوان با آن که بی زبانم

پندت دهم فراوان من یار پند دانم

من دوستی هنرمند با سود و بی زیانم

از من مباش غافل من یار پند دانم

 

*

*

 

برگهای سبز با رگبرگهای سفید، باعث میوه دادن درخت می‌شوند ؛ و برگهای سفید با رگبرگهای سیاه ، باعث ثمر دادن مغزها …

 

*

*

 

انسان‌های بزرگ می‌توانند دو دقیقه بدون هوا، دو هفته بدون آب و یک عمر بدون پول زندگی کنند، اما بدون «کتاب» نمی‌توانند حتی یک لحظه ! زنده بمانند.

 

*

*

 

مطالعه، يگانه راهي است براي آشنايي و گفتگو با بزرگان روزگار كه قرن ها پيش در دنيا به سر برده و اكنون در زير خاك منزل دارند.

 

*

*

 

كتاب، مونس و غمخوار اوقات حزن و خستگي است كه غم و اندوه را به سرور و شادماني تبديل مي كند؛ رنج و غم را از آينه ي خاطر زدوده و گنجينه ي ذهن را پر از گوهرهاي گرانبها مي كند.

 

*

*

 

کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند : کتابهایی که می خوانید و انسانهایی که ملاقات می کنید.

 

*

*

 

هر چه بیشتر کتاب بخوانید, بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد

 

*

*

 

گوهر علم در گران بهاترین صدف تاریخ، یعنی کتاب جای گرفته است.

 

*

*

 

اگر مادر نباشد جسم انسان ساخته نمی شود و اگر کتاب نباشد روح بشر پرورش نمی یابد.

 

*

*

 

کتاب, تنها رفیقی است که تو را با آنچه که هستی و در هر زمان می پذیرد.

*

*

کتاب یک غذاست؛ یک غذاى روح است؛ یک نوشیدنى روح است و چنانچه مقوّى باشد، روح را تقویت مى‌کند.

*

*

لحظه ای نشستن در کتابخانه، حضور در محضر اندیشمندان قرون و فرزانگان زمان است

*

*
هرکه از کتاب و مطالعه بیگانه است، غریب و بی مونس است.

( زمزار )

همچنین ببینید

روز کتاب

متن زیبا برای روز کتاب خوانی

( روز کتاب گرامی باد ) متن زیبا برای روز کتاب خوانی اهالي کتاب، هيچ …