مهارتهای زندگی را بیاموزیم

از این 30 عادت زشت اجتماعی پرهیز کنید

( توصیه ها )

مهارتهای زندگی را بیاموزیم

از این 30 عادت زشت اجتماعی پرهیز کنید

۱. خیره شدن به دیگران.
۲. با دهان‌پر حرف زدن.
۳. قطع کردن حرف افراد(افراد اندازه گو).
۴.خودبرتری و دانایی پنداری.
۵. بلند یا خیلی آهسته حرف زدن.
۶. خیلی محکم یا شل دست دادن.
۷. پرخوری یا کم خوری.
۸. گذاشتن آرنج روی میز.
۹. پچ پچ کردن و خندیدن مرموز در حضور دیگران.
۱۰. دراز کردن دست از سوی آقایان و اصرار برای دست دادن با خانم ها(که به هر دلیلی مایل نیستند).
۱۱. باد کردن یا صدا در آوردن با آدامس.
۱۲. استفاده بیش از۲ دقیقه ازتلفن همراه.
۱۳. نمایش عمومی احساسات و رومانتیک بودن در اولین بر خوردها.
۱۴. توهین یا کنایه و طعنه زدن.
۱۵. بهداشت ضعیف و رفتارهای ناپسند بهداشتی در حضور دیگران: مانند خلال دندان، تمیز کردن بینی حتی با دستمال، شانه‌کردن‌مو.
۱۶. فضولی به حریم شخصی و اعتقادات افراد.
۱۷. بی نظمی در نوبتهای صف.
۱۸. ریختن آشغال روی زمین حتی در جاهای کثیف.
۱۹. پوشیدن لباس نامناسب،یا آراسته نبودن.
۲۰ خندیدن به خطاها، آسیبها یا مشکل دیگران.
۲۱. به کاربردن کلمه های زشت و زننده.
۲۲. هنگام گفتگو، نگاه کردن به جایی غیر از چهره مخاطب.
۲۳. حل و فصل کردن مشکلات خصوصی(با فرزند یا همسر یا…) در جمع.
۲۴. کشیدن سیگار در جمع.
۲۵. سکوت، و کم حرفی غیر عادی یا‌عبوس بودن در جمع.
۲۶. مسخره کردن لهجه ها یا شوخی های تحقیر آمیز جنسیتی.
۲۷. افراط و تفریط در سلام ‌و احوالپرسی.
۲۸. بدگویی از دیگران.
۲۹. فضولی کردن در زندگی خصوصی.
۳۰. بی توجهی به وقت و برنامه.

( زمزار )

همچنین ببینید

نکات ایمنی در خانه تکانی عید

نکات ایمنی در خانه تکانی

( توصیه ها ) نکات ایمنی در خانه تکانی (مراقب آسیب های ناشی از خانه …