شرمنده ایم آقا- امام زمان

ای صاحب زمانه! بازآ به سوی خانه (الیار)

( اشعار درباره امام زمان عج )
ای صاحب زمانه … الیار (جبار محمدی)
ای صاحبِ زمانه! باز آ به سوی خانه       بُتهای سرکشی را بشکن تو دانه دانه
فصل بهار اسیرِ گردونه ی خزانه         بگسسته از هم آخر، شیرازه ی زمانه
از پرده جان بُرون کن، بی عذر و بی بهانه
سوزد دل از فِراقت، وز درد اشتیاقت       خاموش کن به آبی، خود آتش فِراقت
کی می شود زمانه، آیینه ی مَذاقت     کی می شود تو را من، بینم سرِ بُراقت
تا جان و سر فشانم در پایت عاشقانه
در فقر غم گساری، در دورِ روزگاران      شد لشکر سیاهی، سدّی به راه یاران
در انتظارِ ماهت؛ چشمان گلعِذاران       تا تا ابد نشانی، گُل را به جای خاران
ای مُنجیِ عدالت! ای شاهِ جاودانه!
 ( زمزار )

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …