افتتاح دفتر مخابرات کرکوند سال 1366 خورشیدی

(تصاویر) افتتاح دفتر مخابرات کرکوند در سال 1366 خورشیدی

( عکس ها و خاطره ها )

(تصاویر) افتتاح دفتر مخابرات کرکوند در سال 1366 خورشیدی

افتتاح دفتر مخابرات کرکوند در سال 1366 خورشیدی افتتاح دفتر مخابرات کرکوند سال 1366 خورشیدی افتتاح دفتر مخابرات کرکوند سال 1366 خورشیدی

( زمزار )

همچنین ببینید

عزاداری سومین روز شهادت امام حسین(ع) محرم 96 کرکوند

(تصاویر) عزاداری سومین روز شهادت امام حسین(ع) محرم 96 کرکوند

( محرم 96 کرکوند ) (تصاویر) عزاداری سومین روز شهادت امام حسین(ع) محرم 96 کرکوند …