افتتاح دفتر مخابرات کرکوند سال 1366 خورشیدی

(تصاویر) افتتاح دفتر مخابرات کرکوند در سال 1366 خورشیدی

( عکس ها و خاطره ها )

(تصاویر) افتتاح دفتر مخابرات کرکوند در سال 1366 خورشیدی

افتتاح دفتر مخابرات کرکوند در سال 1366 خورشیدی افتتاح دفتر مخابرات کرکوند سال 1366 خورشیدی افتتاح دفتر مخابرات کرکوند سال 1366 خورشیدی

( زمزار )

پیشنهاد خواندن
(عکس) اولین حضور هیئت شیرازی ها در کرکوند

همچنین ببینید

عزاداری سومین روز شهادت امام حسین(ع) محرم 96 کرکوند

(تصاویر) عزاداری سومین روز شهادت امام حسین(ع) محرم 96 کرکوند

( محرم 96 کرکوند ) (تصاویر) عزاداری سومین روز شهادت امام حسین(ع) محرم 96 کرکوند …