درختکاری

به دست خود درختی می نشانم (شعر)

( اشعار روز درختکاری )

درخت … عباس یمینی شریف

(شعر زیبای درختکاری در کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی در دهه 60)

به دست خود درختی می نشانم

به پایش جوی آبی می كشانم

كمی تخم چمن بر روی خاكش

برای یادگاری می فشانم

درختم كم كم آرد برگ و باری

بسازد بر سر خود شاخساری

چمن روید درآنجا سبز و خرم

شود زیر درختم سبزه زاری

به تابستان كه گرما رو نماید

درختم چتر خود را می گشاید

خنك میسازد آنجا را ز سایه

دل هر رهگذر را می رباید

به پایش خسته ای بی حال و بی تاب

میان روز گرمی می رود خواب

شود بیدار و گوید ای كه اینجا

درختی كاشتی، روح تو شاداب

شعر زیبای درختکاری

( زمزار )

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …