(عکس روز) لبخند بهار ...

(عکس روز) لبخند بهار

( بهار 1396 خورشیدی … از گوشه کنار کرکوند )

(عکس روز) لبخند بهار …

از عطر نگاه باغها دانستم      …    نام دگر بهار، لبخند خداست

(عکس روز) لبخند بهار ... (عکس روز) لبخند بهار ...

( زمزار )

همچنین ببینید

پاییز زیبا

(عکس) بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین

(عکس) بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین ( عکس از علی ملت ) …