شهید حسینعلی عباسی کرکوندی

شهید حسینعلی عباسی

( پاسدار رشید اسلام )

شهید حسینعلی عباسی کرکوندی

( فرزند: رجبعلی )

طلوع:  1347 خورشیدی

عروج: 19 فروردین ماه 1367 خورشیدی

محل شهادت:  عملیات والفجر 1 … شاخ شمیران

سلام ای جنگجویان دلاور … نهنگانی به خوت خود شناور

سلام ای صخره های صف کشیده … به پیش تانک های کوه پیکر

( روحش شاد و راهش پر رهرو باد )

شهید حسینعلی عباسی کرکوندی

( زمزار )

همچنین ببینید

گلزار شهدای شهر کرکوند

(تصاویر) گلستان شهدای شهر کرکوند

در یک نگاه؛ (تصاویر) گلستان شهدای شهر کرکوند ( عکس هایی از مقبره شهدای شهر …