طبیعت

جملات بزرگان درباره طبیعت

( سخنان حکیمانه )

جملات بزرگان درباره طبیعت

هر كه درختي بنشاند خدا به اندازه ميوه اي كه آن درخت ميدهد، پاداش براي وي ثبت ميكند.

حضرت رسول اكرم (ص)

*

*

بزرگی و پیشرفت اخلاقی یک ملت را میتوان از رفتاری که با حیوانات دارند، سنجید.

گاندی

*

*

طبیعت هرگز گذشت ندارد.

Ugo Betti

*

*

پوستین طبیعت٬ لباسی از رنگ و روح.

Ralph Waldo Emerson

*

*

پاییز٬ بهاری دگر است زمانی که هر برگ خود در خزان یک گل می شود.

Albert Camus

*

*

خنده زیبای زمین در گلها شکوفه می شود.

Ralph Waldo Emerson

*

*

طبیعت و کتابها ازان چشمانی هستند که می فهمند.

Ralph Waldo Emerson

*

*

در عمق زمستان٬ تابستان شکست ناپذیر وجود خود را یافتم.

Albert Camus

*

*

با شناخت درخت٬ مفهوم صبر و بردباری٬ و با شناخت چمن مفهوم استقامت و ایستادگی را درک کردم.

Hal Borland

*

*

چیزی که رودخانه را پر از آسایش برای مردم می کند این است که هیچ شک و تردیدی ندارد برای رسیدن به مکانی که می رود٬ و نمی خواهد جای غیر از آنجا برود.

Hal Boyle

*

*

مشتاق و بی نفس٬ به بالای تپه بادخیز می رسیم. لبخندی بر آفتاب و بوسه ای بر سبزه های دوست داشتنی می زنیم.

Rupert Brooke

*

*

با نگاهی عمیق در طبیعت بنگر: همه چیز را عمیق تر خواهی فهمید.

Albert Einstein

( زمزار )

همچنین ببینید

حکیمانه

جمله های ناب (سری 1)

( سخن بزرگان ) جمله های ناب (سری 1) بزرگترین اشتباهی که مردم، در روابط …