خدا رفیق واقعی ما

(شعر) ای وای بر تو دیدی، پیمان خود شکستی

( شعر و پند )

برای دوست واقعی ، خدا … شعر از غلامرضا سازگار (میثم)

با دوست باش با دوست، ای دوست تا که هستی

هر جا روی همه اوست، امید بر که بستی

پیمانه گشت لبریز با نفس فتنه انگیز

بهر نبرد برخیز، آخر چرا نشستی

صدبار حق شنفتی یکبار حق نگفتی

تا زیر گل نخفتی، از دل برآر دستی

در کودکی که پستی دور شباب مستی

پیری ضعیف سستی پس کی خداپرستی

حکم ثواب در گوش بار گناه بر دوش

نه عقل مانده نه هوش مرگت رسیده مستی

با غیر آرمیدی از آشنا بریدی

ای وای بر تو دیدی پیمان خود شکستی

تا دزد مالت آمد جنگ و جدالت آمد

چون دزد حالت آمد آیا زخواب جستی؟

سرمست جام دنیا در بند دام دنیا

غافل به کام دنیا از باده الستی

این است پند «میثم» گیرم توئی و عالم

مرگ آیدت مسلّم هر جاو و هر که هستی

*

*

خدا

( زمزار )

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …