(شعر) تا کی برای چشمت آذین کنم جهان را؟

( اشعار فراق امام زمان عج )

تا کی برای چشمت آذین کنم جهان را؟ … شعر از نــوذری

( دلنوشته ای برای امام زمان عج )

تا کی برای چشمت آذین کنم جهان را ؟

قلبم شروع کرده عمداَ تکـــــــان تکــــــــان را

باران ترانه اش را با لـــحن غــــــــــم نخواند

باشد عوض کنـــــی تـــــــــو تقدیر آسمان را

این برگه را بگیرید مردودی ام که حتمیست

وقتی اشاره کردی پـــــایــــان امتحــــــان را

هــــــر و هـــر دقیقه برنامه ام همین است

گـــــــم می کنم تو را تا پیدا کنم زمــــان را

یک لحظه صبر کـــــــن  نه، من اشتباه کردم

تــــــــو که قبــــــــول داری تقصیر این جوان را

شـــــب انتظار دارد در او ســــــــتاره باشم

امـــــا، می شمـــــارد دستان مهــــــربان را

یا با بهــــار همــــــراه یا با خودت بیــــــــاور

حتی شبی زمستان ، حتی کمی خزان را

من از قرار معلوم یک عمـــــر صبـــــــر دارم

تا کــــی برای چشمت آذین کنم جهان را ؟

*

*

امام زمان

( زمزار )

پیشنهاد شده برای شما:
(دلنوشته) وسط کشف کودکانه‌ من، موج زنجیر‌ها تلاطم کرد

همچنین ببینید

امام زمان عج

(شعر) آفتاب عشق، بر عالم بتاب

( شعر برای امام زمان عج ) عشق … شعر از نسترن قدرتی ای حضور …