امام باقر

متن های کوتاه برای تبریک میلاد امام باقر (ع)

( جملات پیامکی ویژه میلاد امام باقر سلام الله علیه )

متن های کوتاه برای تبریک میلاد امام باقر (ع)

امشب گل سرخ باغ دین می‌آید
فرزند امیرالمومنین می‌آید
تبریک که ماه برج حکمت باقر
در خانه زین العابدین می‌آید
ولادت دل‌انگیز امام محمدباقر بر شیعیان راستینش مبارک.
*
*

امروز جاده‌های بی‌حاشیه آسمان مردی را به زمین بدرقه می‌کند که در کوچه‌های جوانی فانوسی از انوار دانش‌ها به دست می‌گیرد تا جهانی را روشنایی بخشد.

ولادت امام باقر مبارک.

*

*

ولادت با سعادت شکافنده علوم و گشاینده دروازه‌های دانش بر شیعیان و ارادتمندان حضرتش خجسته باد.
*
*
شیعیان! به پا خیزید که جشن مولود پنجم است، برخیزید و آسمان را ستاره باران کرده و زمین را نورافشان. امروز، قاصدک‌ها پیام‌آور تبریک عید هستند. میلاد پنجمین مولود زمین و آسمان را تبریک می‌گویم.
*
*
سالروز ولادت آن غواص بی‌بدیل دانش‌ها را که دامن دامن معرفت به تشنگان دانایی و آگاهی ‌بخشید، تبریک می‌گوییم.
*
*
اسلام در انتظار شمیمی از بوی خوش آشنایی امام دانایی‌هاست تا اندیشه بشریت را با طلوع صبح صادقی نورانی کند. میلاد امام محمدباقر بر شما مبارک باشد.
*
*
میلاد باقرالعلوم شکافنده اقیانوس بی‌کرانه دانش بر همه پویندگان راهشان خجسته باد.
*
*
امروز، ستارگان پیام آور تبریک عید هستند. جشن ولادت پنجمین اختر تابناک آسمان ولادت و امامت را به شما تبریک عرض می‌نماییم.
*
*
طنین پُرترنم دانستن در سالروز میلاد اسوه علم و فضیلت بر همه شیعیان ایران زمین فرخنده باد.
*
*
ولادت امام محمد باقر (ع) مرگ غم و وقت سرور، هنگامه آزادی و میلاد نور، جولان جشن پنجمین مولا، عید علوم جهان و مافیها مبارکباد.
*
*
مادر گیتی کسی را همچون حضرت امام محمد باقر (ع) به جود و بخشش و لطف و سخای حضرت باقر نزاده است. جان عالم به فدای پنجمین امام شیعیان که شکافتن علم و شکوفایی را به جهان هدیه داد. میلادش مبارک.
*
*
امشب دل شیعیان به عشق حضرت امام محمد باقر می‌تپد تا به بهانه میلادش وصف و ثنای ایشان را بگویند. ولادت امام محمدباقر علیه اسلام بر همگان مبارک باد.
*
*
تا دنیا دنیا بوده، در علم و دانش و تقوا کسی برتر و اعلم از حضرت باقر آفریده نشده است. میلادش مبارک و شیعیانش در سلامت.
*
*
دارم به دل ولای تو یا باقر العلوم
بر سر بود هوای تو یا باقر العلوم
عهد ولادت تو و جشن و سرور ماست
جانم شود فدای تو یا باقر العلوم
سالروز میلاد اسوه علم و فضیلت فرخنده باد.
*
*
ساغر زده ام ز جام باقر
بشکفته لبم به نام باقر
چشم همه روشن از جمالش
آمد به جهان امام باقر
تولد امام باقر را به شما تبریک عرض می‌کنیم.
*
*
اى باقر العلوم که هنگام مکرمت
باشد هزار حاتم طایى گداى تو
پنجم ولى و حجت خلاق عالمى
لوح دل است مهر به مهر و ولاى تو
میلاد امام محمد باقر علیه السلام مبارک باد.
*
*
سر مى‏ پرورانم من هواى حضرت باقر
بدل باشد مرا شوق لقاى حضرت باقر
ز عشقش جان من بر لب رسیده کس نمى‏ داند
که نبود چاره ساز من سواى حضرت باقر
ولادت پنجمین امام شیعیان مبارک.
*
*
اى مهر دل فروز در آسمان علم
وى یار مه جبین یا باقرالعلوم
اى حجت خدا، ما را شفیع شو
در روز واپسین یا باقرالعلوم
میلاد امام محمد باقر علیه السلام خجسته باد.
*
*
بر اهل ولا عید مؤیّد شده امشب
در جلوه رخ داور سرمد شده امشب
لبخند عیان برلب احمد شده امشب
میلاد همایون محمد شده امشب
مقدم امام محمدباقر (ع) گلباران.
*
*
نزاید مادر گیتى ز بهر خدمت مردم
به جود و بخشش و لطف و سخاى حضرت باقر
به ذرات جهان یکسر بود او ‌هادى و رهبر
که جان عالمى گردد فداى حضرت باقر
میلاد پر از نور امام باقر مبارک.
*
*
بهشت رحمت صفاى جنت
بهار طوبى جمال یزدان
امام باقر که فیض وافر
دهد کلامش به علم و عرفان
ولادت با سعادت امام محمد باقر علیه السلام مبارک باد.
*
*
منادى میزند بین زمین آسمان فریاد
که شادان گشته از میلاد باقر حضرت سجاد
بر پدر آنچنان بر فرزندى چنین
مرحبا مرحبا، آفرین آفرین
تبریک ولادت امام محمد باقر را از اینجانب پذیرا باشید.
*
*
از روشنی طلعت رخشنده باقر
شد نور علوم نبوی بر همه ظاهر
در اول ماه رجب از مشرق اعجاز
گردید عیان ماه تمام از رخ باقر
ولادت امام محمدباقر علیه اسلام مبارک باد.
*
*
از آن موجی که از علم تو برخاست
شریعت زنده و اسلام برجاست
ز دریای تو خیزد موج دانش
درخشد نام تو بر اوج دانش
میلاد امام محمد باقر مبارک باد.
*
*
گرامی وارثِ محمودِ احمد
امام باقری، نامت محمد
فروزان اختری برتر ز انجم
تو فخر عترتی، خورشید پنجم
سالروز تولد امام محمدباقر مبارک باشد.
*
*
دارم به دل ولای تو یا باقر العلوم
بر سر بود هوای تو یا باقر العلوم
عهد ولادت تو و جشن و سرور ماست
جانم شود فدای تو یا باقر العلوم
میلاد شکافنده دانش نبوی و وارث علم علوی خجسته باد.
*
*
ز بهر رفع حاجات و نیاز خویش گردیده
سلاطین جهان یکسر گداى حضرت باقر
زبان از وصف او لکن قلم از مدح او عاجز
که جز حق کس نمى‌‏داند بهاى حضرت باقر
ولادت با سعادت امام محمدباقر مبارک.
*
*
از روشنی طلعت رخشنده باقر
شد نور علوم نبوی بر همه ظاهر
در اول ماه رجب از مشرق اعجاز
گردید عیان ماه تمام از رخ باقر
ولادت امام محمدباقر علیه السلام را خدمت شما تبریک عرض می‌کنم.
*
*
امام محمد باقر علیه السلام: هر کس به خدا توکل کند، مغلوب نشود و هر کس به خدا توسل جوید، شکست نخورد.
ولادت دل‌انگیر امام محمدباقر بر شیعیان راستینش مبارک.
*
*
امام محمد باقر علیه السلام: دانشمندی که از علمش سود برند، از هفتاد هزار عابد بهتر است.
میلاد شکافنده علوم مبارک باد.
*
*
امام محمد باقر علیه السلام: به خدا سوگند شیعه ما تنها کسى است که تقواپیشه و مطیع خداوند باشد.
تولد پنجمین امام شیعیان خجسته باد.
*
*
تو را به پنج چیز سفارش می‌کنم: اگر مورد ستم واقع شدی ستم مکن، اگر به تو خیانت کردند خیانت مکن، اگر تکذیبت کردند خشمگین مشو، اگر مدحت کنند شاد مشو، و اگر نکوهشت کنند، بی‌تابی مکن. بحارالانوار، دار احیاء الترا العربی، ج ۷۵، ص ۱۶۷
ولادت حضرت امام محمدباقر بر شما مبارک باشد.
*
*
امام محمد باقر علیه السلام: لبخند مرد به روى برادر دینی‌اش حسنه است.
ولادت امام پنجم را به شما تبریک می‌گویم. امید که از شیعیان واقعی آن حضرت باشیم.
*
*
امام محمد باقر علیه السلام: سخن نیک را از هر کسی، هرچند به آن عمل نکند، فراگیرید.
چراغانی شدن دنیا به مقدم امام محمدباقر مبارک باد.
*
*
امام محمد باقر علیه السلام: هرکه نیتش را نیک کند، روزی‌اش افزایش می‌یابد.
نیت‌تان نیک، روزی‌تان وافر و ولادت امام پنجم شیعیان مبارک.
*
*
امام محمد باقر علیه السلام: هرکس با خانواده‌اش خوش رفتار باشد، بر عمرش افزوده می‌گردد.
عمرتان طولانی و عشقتان به امام باقر در فزون باد. میلادش مبارک.
*
*
امام محمد باقر علیه السلام: هر کس به آنچه می‌داند عمل کند، خداوند آنچه را که نمی‌داند به او خواهد آموخت.
ولادت پر از جشن و سرور امام باقر مبارک باد.
*
*
امام محمد باقر علیه السلام: خدا رحمت کند بنده‌ای را که علم را زنده کند.
تولد شکافنده علوم و زنده کننده دانش شیعی مبارک باد.
*
*
امام محمد باقر علیه السلام: با صدق و راستی، عمل خود را براى خدا بیارا.
ولادت دریای بینش و شکافنده دانش، بر ارادتمندان حضرت خجسته باد.
*
*
امام محمد باقر علیه السلام: در کار خود، با کسانى مشورت کن که از خدا می‌ترسند.
سالروز ولادت اسوه علم و پرهیزکاری فرخنده باشد.
*
*
به خدا سوگند هیچ بنده‌ای در دعا، پافشاری و اصرار به درگاه خدای عزوجل نکند، جز اینکه حاجتش را بر آورد. کافی، ج. ۲، ص. ۴۷۵/ امام محمد باقر علیه السلام
تولد امام محمد باقر مبارک باد.
*
*
خداوند دنیا را به دوست و دشمن خود می‌دهد، اما دینش را فقط به دوست خود می‌بخشد. بحارالانوار، ج. ۲، ص. ۲۱۵ / امام محمد باقر علیه السلام
ولادت پر از مهر و سعادت امام محمد باقر مبارک باد.
*
*
سه خصلت است که دارنده اش نمی‌میرد تا عاقبت شوم آن را ببیند: ستمکاری، ازخویشان بریدن، و قسم دروغ که نبرد با خداست. کافی، ج. ۷۵، ص. ۱۷۴ / امام محمد باقر علیه السلام
مقدم پنجمین امام شیعیان گلباران.
*
*
دعای انسان پشت سر برادر دینی اش، نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت است. کافی، ج. ۲، ص. ۵۰۷ / امام محمد باقر علیه السلام
جهان در شادی ولادت امام باقر (ع) گل افشان باد.
*
*
هر که بر خدا توکل کند، مغلوب نمی‌شود و هر که از گناه به خدا پناه برد، شکست نمی‌خورد. بحارالانوار، ج. ۶۸، ص. ۱۵۱ / امام محمد باقر علیه السلام
تولد امام محمد باقر مبارک باد.

( زمزار )

همچنین ببینید

شعر عاشقانه

جملات خاص با مفهوم ارزشمند

( متن های خاص برای آدم های خاص ) جملات خاص با مفهوم ارزشمند کسیکه …