صاحب الزمان

(شعر) چه روزها که یک به یک غروب شد، نیآمدی

( اشعار انتظار فرج حضرت مهدی عج )

(شعر مهدی جهاندار) چه روزها که یک به یک غروب شد، نیآمدی

تبر به دوش بت شکن …

چه روزها که یک به یک غروب شد، نیآمدی
چه اشکها که در گلو، رسوب شد نیآمدی

خلیل آتشین سخن، تبر به دوش بت شکن
خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیآمدی

برای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم، نه
برای عده ای، ولی چه خوب شد نیآمدی

تمام طول هفته را در انتظار جمعه ام
دوباره صبح، ظهر، نه، غروب شد نیآمدی

*

*

امام زمان

( زمزار )

پیشنهاد خواندن
دارد زمان آمدنت دیر می شود (دلنوشته)

همچنین ببینید

امام زمان

(دلنوشته ظهور) برگرد روشنای دل انگیز آفتاب

( دلنوشته ظهور ) چشم های خیس … شعر از الهام امین روشن ترین ستاره …