امام زمانی

(شعر انتظار) کی با حضور او دلی در اضطراب است

( سروده های زیبا برای امام زمان عج )

کی با حضور او دلی در اضطراب است … شعر از حسین آرامی

او از تبار آفتاب و نسل آب است

در چشمهایش کودک آیینه خواب است

 باران مهتاب است در آرام شبها

 فرط عطش را ابر عشق او جواب است

گل می‌شکوفد دم بدم با یاد سبزش

 با یاد او سطح چمن در پیچ و تاب است

آرامش دلهای عاشق همره اوست

کی با حضور او دلی در اضطراب است

در چشمهایش برق لبخندی است پنهان

 در دستهایش هرم خورشیدی مذاب است

از پیچ در پیچ سکوت آسمانها

 میاید و مهتاب او را در رکاب است

آرامش باد سحر دارد عبورش

 آهسته می‌آید ولی نفس شتاب است

دریا، دلش را تاب گنجایش ندارد

طوفانی آغاز صبح انقلاب است

میراث‌دار چشمه‌های پاک و جوشان

 او از تبار آفتاب و نسل آب است

*

*

امام زمانی

( زمزار )

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …