زندگی زیباست

(دلنوشته) زندگی را یاد گیریم از درخت

( شعر زیبا )

زندگی را یاد گیریم از درخت … محسن رنانی

زندگی را یاد گیریم از درخت

استواری را ز کوه

بیقراری را ز موج

بی‌نشانی را ز دشت

می‌توان آموختن

«زندگی» را از که باید بر گرفت؟

زندگی خوب استخوب!

زندگی سخت استسخت!

زندگی را یاد گیریم از درخت

زیر باران، زیر برف

زیر آتش در میان برج تیردر کویر

در میان باد و طوفان، رعد و برق،

 –در سکوت

ریشه ها در خاک افشرده است سخت،

می مکد آب حیات از خاک بخت،

زندگی را یاد گیریم از درخت

رو به سوی آسمان دارد، ولی

میوه‌هایش بر زمین افتاده اند.

با خدا گوید اگر دارد غمی،

گر چه خلق

از طراوت از نشاط –

زیر چتر مهر این مام حیات

دل به دست زلف شادی داده‌اند.

جامه‌هایش؟

– گرچه دارد صد شکوه و فر و ناز

همچو یک رنگان یکدل، ساده‌اند.

وه چه زیبا، وه چه نازک وه چه سخت!

زندگی را یاد گیریم از درخت..!

زندگی خوب است، خوب،

زندگی را دوست‌دار،

دل به زلفش می‌سپار،

زندگی یک «خوردنی» است

         می‌شود شد سیر – سیر از زندگی

زندگی «پوشیدنی» است

   گرم‌شو، آسوده شو، آرام گیر از زندگی

زندگی رخت است رخت!

هر بهاری تازه می‌پوشد درخت.

زنده یعنی بی‌قرار

زنده می‌ماند که می‌کوشد درخت.

وه چه زیبا، وه چه نازک، وه چه سخت!

زندگی را یاد گیریم از درخت.

برگرفته از کتاب « آواز پر سیاووش »

*

*

*

زندگی زیباست

( زمزار )

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …