یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج )

بهار رویا … شعر از محمد عزیزى

تو آفتاب یقینى، بهار رویایى

طراوت گل سرخى، نسیم صحرایى

 تو ابر منقلب چشم هاى پرهیزى

تو قطره قطره ى باران ناشکیبایى

 تو فصل رویش عشقى، نگاه مجنونى

تو آبشار صمیمیتى، تو لیلایى

تو نرم و سبز و لطیفى، تو موج احساسى

 تو روح پاک مسیحى، تو دست موسایى

 تو لحظه هاى خوش خاطرات شیرینى

تو باغ عاطفه هایى، امید فردایى

 تو جلوه ى سحرى ، آبروى انسانى

 تو نور روشن صبحى، تو جام صهبایى

 تو گرم باده عشقى، بهار زیستنى

 تو شور و شوق شقایق به دشت دلهایى

 تو شعر خواجه شیراز و شمس تبریزى

 تو معنى کلمات همیشه زیبایى

*

*

یا مهدی

( زمزار )

همچنین ببینید

چشم انتظار

غبار آینه ها هر غروب می ریزد

( غزلیات دلنشین ) شعر از سحر زینلی دلم که آخر هر التماس می سوزد …