امام مهدی عج

در من‌ کسی‌ آهسته‌ و آهسته‌ می‌گرید

( سروده ای برای امام مهدی عج )

کسی‌ می‌گرید … زهرا یزدن پناه

در من‌ کسی‌ آهسته‌ و آهسته‌ می‌گرید

بر غربت‌ هر عاشقی‌ پیوسته‌ می‌گرید

وقتی‌ که‌ راهی‌ می‌شود محکوم‌ بر بن‌بست‌

در من‌ کسی‌ بر هر چه‌ راه‌ بسته‌ می‌گرید

وقتی‌ علی‌ در انتشار عشق‌ تنها شد

سر می‌برد در چاهی‌ و دلخسته‌ می‌گرید

بغض‌ گلوگیری‌ شکسته‌ قامت‌ دل‌ را

در من‌ کسی‌ بر قامت‌ بشکسته‌ می‌گرید

وقتی‌ اذان‌ مغرب‌ آدینه‌ را خواندند

خم‌ می‌شود هر سروی‌ و بنشسته‌ می‌گرید

حتی‌ در و دیوار هم‌ در اضطرار غم‌

همراه‌ با محراب‌ و هر گلدسته‌ می‌گرید

دیریست‌ دل‌ غرق‌ غم‌ و چشم‌ انتظار تست‌

در مــن‌ کســی‌ آهسته‌ و آهسته‌ می‌گرید

*

*

مهدی

( زمزار )

همچنین ببینید

امام مهدی عج

تا روضه هست هیچ دلی بی بهانه نیست

( دلنوشته های انتظار امام زمان عج ) شعر از رحمان نوازنی تا گریه هست …