پوستر امام زمان عج

کسی می‌آید از آن سوی این صحرا غریبانه

دلنوشته ها و سروده های امام زمان عج

کسی می آید … شعر از زهره صدیق

کسی می‌آید از آن سوی این صحرا غریبانه

که زلف عنبر افشانش پریشان است بر شانه

نگاهش مضطرب در هر طرف انگار می‌پرسد

پرستویی مهاجر را که کوچیده‌ست از لانه

و گویی باز می‌جوید نشان خانه‌ای را که

فقط مانده‌ست تلی خاک و خاکستر از آن خانه

ولی من مانده‌ام اینجا و داغ آرزوهایم

که بفشارد کسی دستان سردم را صمیمانه

کسی می‌گرید و رد می‌شود آرام و آهسته

غبار آلوده طوفان می‌وزد اطراف ویرانه

*

*

امام زمانی

( زمزار )

همچنین ببینید

مهدی بیا

بیا که با تو بهاران ز راه می آید

( اشعار امام زمان عج ) مثنوى عشق … محسن عقیلى زاده بیا که با …