بایگانی/آرشیو برچسب ها : ابیات طبیب اصفهانی

منزل بسی دور و به پا، ما را شکسته خارها…(طبیب اصفهانی)

روزگار

(شعر زیبا و پندآموز عاشقانه) منزل بسی دور و به پا، ما را شکسته خارها…(طبیب اصفهانی) منزل بسی دور و بپا، ما را شکسته خارها واماندگان را مهلتی ای کاروان سالارها اگه ز رنج بادیه باشند واپس ماندگان محمل نشینان را چه غم باشد ز زخم خارها هر کس که …

بیشتر بخوانید »

مسکینی و غریبی از حد گذشت ما را … (طبیب اصفهانی)

شعر عشقانه

(اشعار و دلنوشته های زیبا) مسکینی و غریبی از حد گذشت ما را … (طبیب اصفهانی) مسکینی و غریبی از حد گذشت ما را بر ما اگر ببخشی وقت است وقت، یارا چون ریختی بخواری خون مرا بزاری بر تربتم گذاری کافی ست خون بها را محمل نشین ناقه، ای …

بیشتر بخوانید »