بایگانی/آرشیو برچسب ها : پیرانا

ماهی پیرانای شکم سرخ

ماهی پیرانا

ماهی پیرانا شکم قرمز؛   از معروفترین ماهی های خانواده کاراسین ها،انواع ماهی پیراناست که اکثرا جزو جنس Serrasalmus بوده و بیش از 10 گونه از آن در آب های آمریکای جنوبی یافت می شود .بیشتر انواع آن دارای بدنی پهن مشابه ماهی سیم می باشند.از معروفترین انواع آکوآریومی آن …

بیشتر بخوانید »

کاراسین ها

کاراسین ها

کاراسین ها (Characins) خانواده کاراسیده (کاراسین) شامل بیش از 1100 گونه می شود که این خانواده بزرگترین گروه از ماهیها را در میان خانواده های ماهیان ساکن آبهای شیرین، تشکیل می دهد. همه ماهیهای خانواده کاراسین Characidae دارای بدنی رنگی با رنگهای روشن و درخشان هستند، نیز در این خانواده …

بیشتر بخوانید »