اس ام اس جدید

اس ام اس جدید (سری ۳)

اس ام اس و پیامک جدید؛

خاطرات خیلى عجیبند !

گاهى میخندیم به خاطراتى که تلخ بودند

گاهى گریه میکنیم به خاطراتى که شیرین بودند

چه شوری میزند دلم

وقتی در چشم دیگران اینقد شیرین میشوی!

من اگر میخندم

تنها به اجبار عکاس است

و گرنه من کجا ! خنده کجا!

آن روز که همدیگر را یافتیم

یافتنمان هنرنبود هنراین است که همدیگر را گم نکنیم

ما مسافران کشتی شکسته ایم که به ساحل رسیده و رقص و پایکوبی می کنیم

مردمان به خیالشان ما دیوانه ایم حق دارند چون ندیده اند آن طوفانی را که ما دیده ایم

سوم هفتم چهلم سال

چندسال دیگر باید عزادار نبودنت باشم؟

هر وقت دلم گرفت لبخند میزنم

به یاد کسی که برای لبخندش بارها دلم گرفت

اتش میگیرم!

وقتی میبینم من هستم او هست اما قسمت نیست

حالم خوب نیست

و میدانم که میدانی برای بهتر شدنم نیازمند با تو بودن است

کاش می پرسیدی دل من دلتنگ کیست!

یاکه این شوری اشکم بهر چیست

درکنار خاطرات خوب تو کاش بودی

تا بدانی جای خالی مال کیست

دل من تو شهر سنگى دنبال یه همصدا بود

بین این همه غریبه چشمای تو آشنابود

تابفهمم که کی هستى توشدى بود و نبودم

قلب من موند ونگاهت دیگه عاشق شده بودم

حالاتادلم میگیره باصدات آروم میگیرم

به چشمات قسم که اینجا من بدون تو میمیرم

عشق یعنى

طورى نگاهت میکنم که انگار تنها آدم دنیایى…

آنقدر که بودن تو را میخواهم بودن خود را نمیخواهم!

چقدر زیباست این عشق

محو تو شدن را دوست دارم

به سلامتی اونایی که خیلی تنهان

نه که نمی تونن با کسی باشن!

فقط دلشون نمیخواد با هر کسی باشن

عشق قصه ای نیست که با یکی بود و یکی نبود شروع بشه

عشق کلاغی بود که هرگز به خونش نرسید

انقدر جای تو خالی است که

هیچ گزینه ای آن را پر نمی کند حتی تمامی موارد

بسلامتی اون روزی که تک تکتون واسم مشکی بپوشید

بیاید سر مزارم غبار سنگ قبرم و کنار بزنید و

ببینید نوشته : 
زنده بودم کجا بودید ؟

دست هایت بامن

چشم هایت درخیابان

دلت…؟!

این یکی رانمی خواهم بدانم!

جاگذاشته ام دلی

هرکه یافت مژدگانی اش تمام زندگی ام

این روزها شیشه شده ام

زود میشکنم اما بدجور میبرم

دوستت دارم هایت راقبول ندارم

مانند امضاهای آخر نامه ات که میگفتی

از خون است اما طعم انار میداد

غفلت کرده ای مادر…

پشت این قلب عاشق 

فرزندت آرام آرام جان میسپارد…

و تو فراموش کردن را به او نیاموخته بودی!!

ساقی دولانم باشوا پیمانه دولاندر اخم ایلمه ناز ایلمه

مستانه دلاندر مال استمرم طالب شهرت دیلم یارب

بی عزیز یلداشیمی شاهانه دولاندر

درخت خشک شده ام

نمیدانم منتظربهار باشم…!؟ یا تبر…!؟

دستانم آنقدربزرگ نیست که چرخ دنیارا به کامتان بچرخانم

اما یکی هست که بر همه چیز تواناست…

شماراباتمام خوبیهایتان به او میسپارم

به یادندارم نابینائی به من تنه زده باشد

اماهر وقت تنم به جماعت بیناخورد گفتند:مگرکوری؟

روزگارتان بی نیازباد ازاین جماعت بینا…!

کلاغ هاهم عذادارن برای مرگ احساسم

خوشابرمن که احساسم چنین غوغابه پاکرده!

دنیا دو روز است یک روز با تو و روز دیگر علیه تو

روزی که با توست مغرور مشو و روزی که علیه توست ناامید مگرد

زیرا هر دو پایان پذیرند ؟

دعامیکنم زیر این سقف بلند

روی دامان زمین، هرکجاخسته شدی،یا که پرغصه شدی

دستی ازغیب به دادت برسد و چه زیباست که آن

دست خدا باشد و بس

آهای خدابهش بگوکه طاقتم تموم شده

دوباره دیدن چشاش تموم آرزوم شده

بهش بگوخودش میگفت چشاش فقط مال منه

وقتی نگاش یادم میاد دوباره قلبم میشکنه.

دیشب خدادرگوشم گفت:

دیگه بسه بارانم ازاشکهایت خجالت میکشد…

دلم میگیرد

وقتی میبینم توهستی من هم هستم

اما قسمت نیست…

عاشق لحظه های زندگیت باش

ممکنه هرلحظه یکی دلتنگت بشه

مثل همین لحظه…

این روزهایکرنگ که باشی چشمشان رامیزنی

خسته میشوند از رنگ تکراریت

این روزها دوره رنگین کمانهاست. . .

دلم به بهانه ی ندیدنت گریست

بگذار بگرید و بداند هرآنچه خواست همیشه نیست

میگن هرکی دلش خوشه دنیاشم خوشه

فدای دنیایی که دلش به دلخوشی شما خوشه

(اس ام اس جدید)