اس ام اس جدید

اس ام اس جدید (سری ۵)

اس ام اس جدید؛

از صدای گذر آب چنان می فهمم

تندتر از آب روان عمرمان میگذرد

ارزش غم خوردن نیست

آنقدر سیر بخند که ندانی غم چیست

زمانی دیوانه ام بود

ولی حالا برایش شدم تماس های بی پاسخ

پسره : سلام عشقم کجایی؟!

دختر : خوبم خستم می خوام برم تو اتاقم بخوابم تو کجایی نفسم؟؟

تو پارک پشت سرتم دستشو ول کن لعنتی!

یاد کن که عشق نمیپرسه اهل کجایی!

فقط میگه توی قلب من زندگی کن

عشق نمیپرسه چرا دور هستی!

فقط میگه همیشه ب امن هستی

با ارزشترین چیز در زندگی این نیست

که چه چیزی داریم بلکه این است که چه کسانی داریم

این یک اعتراف است

من بی او دوام نمی آورم

تا دیدارت

یک شیشه فاصله است

و من مثل ماهی میان تنگ و تنگ میان دریا

آه ،اگر بشکند این دیوار شیشه ای!

زیبایی ات دیکتاتوری است

که کلمات را در من به گلوله می بندد

و هر لحظه شعری در من شهید میشود

از مرگ ماهی ها میترسم

وگرنه درد دلم را به دریا میگفتم!

هجوم خالی حضورت های می شود

میان هوی متروکم و تو تنها انعکاس این اطرافی..

بعد از رفتنت…

موهایم را از ته تراشیدم

تا عطر انگشتانت مرا دیوانه تر نکند

یکی بود

هنوز هم هست و دوست داره

دوصت دارم

رو با ص صابون نوشتم تا همه کف کنن

گاه نمی دانم چه پیامی رابهانه کنم

تاازحال آنکه دلم بااوست آگاه شوم

این باردلتنگی را بهانه کردم، فردا را چه کنم؟

حال و روز زندگی مرا وقتی نباشی

یک کلمه توصیف میکند الفاتحه

آرام ترین تپش قلبم راتقدیمت میکنم

تابدانی که ارام بخش همهءوجودم تویی

چندیست ز یاران قدیمی خبری نیست

ازآن همه خوبی ومحبت اثری نیست

چشمم به در و گوش به گوشی و دلم تنگ

در کوچه تنهایى ما رهگذرری نیست

(اس ام اس جدید)