یا اباعبدالله

سلام آبروی نمازم حسینـــــــ (ع)

سلام آبروی نمازم حسینـــــــ (ع)

( سروده های ماه محرم )

سلام آبروی نمازم حسین

شده کربلایت نیازم حسین

چگونه بسوزم بسازم حسین

حسین یا حسین

پناه نوکر فقط ارباب است

برای شش گوشه دلم بی تاب است

ای سرنوشت من

نامت بهشت من

عشقت سرشت من

لبیک یا حسین لبیک یا حسین

*

*

*

نوحه برای علی اصغر (ع) مسیح حسین

پدر باتو دارای یاور شده

رجزهای تو گریه آور شده

برای تو گهواره سنگر شده

علی یا علی

عجب درسی به دو عالم دادی

ز عرش گهواره به خاک افتادی

به خاک افتادی و ثابت کردی

اگرچه شش ماهه ولی یک مردی

ای اصغر حسین

ای محشر حسین

یاری گر حسین

لبیک یا حسین لبیک یا حسین

*

*

*

شده گریه ی تو برا من عذاب

لالایی لالایی عزیزم بخواب

که شاید ببیی فقط خواب آب

عزیزم بخواب عزیزم بخواب

بمیره مادر چرا بی تابی

به غیر از اشک چشمم نمونده آبی

دیگه بارونم نمییاد مادر

رو دستام اینجوری نزن بال و پر

خشکیده حنجرت

تب کرده مادرت

گریونه خواهرت

لبیک یا حسین لبیک یا حسین

دانلود نوحه

( زمزار )