اس ام اس پشت ماشینی

نوشته های جالب پشت ماشین ها

اس ام اس پشت ماشینی؛

در بیابان ها اگر صد سال سرگردان شوی

بهتر است تا در وطن محتاج نامردان شوی

سفر کردم که از یادم بری دیدم نمی شه

آخه عشق یه عاشق با ندیدن کم نمی شه

همه می گردند دنبال یار

من هستم دنبال بار

شمع بزم محفل شاهان شدن ذوقی ندارد

ای خوش آن شمعی که روشن می کند ویرانه ای را

نه عشق

نه خورشید

زیرا هر دو غروب می کنند

عشق من

دارم میام

با یادت همیشه در سفرم …

آخ مامانم اینا !

از عشق تو من مرغم

باور نداری قد قد

ای بی وفا رسم وفا از غم نیاموزی چرا

غم با همه بیگانگی هر شب به ما سر می زند

فقط به خاطر تو

قناری خوشگله

در طواف شمع می گفت این سخن پروانه ای

سر پیچ سبقت مگیر جانا مگر دیوانه ای !

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

صبر کن هر وقت من از راه رسیدم اونوقت بیا !

لطفا مرا بشوئید

دفعه بعد خواهشی در کار نیست می کنمتون تو دره !

کوپن آب اعلام شد

من خیلی چرکم

مرا نشوئید سردم است

مخلصتیم قناری !

من همینجوری کثیف هم خوشگلم

زحمت نکشین

سمند باد پا

شاخ جاده ها

یه روز آوارهء بیابان

یه روز بعد گم گشده در خیابان

روح شبگرد جاده ها

من و تو تا آخر عمر کاروان جاده هائیم

عشق من فقط توئی ولوو جونم !

وای اگر از پس امروز بود

فردایی …

هر که را هیچ به کف نیست

به دل آهی هست …

عاشق بی انتظار مادر

به حرمت اشک مادر توبه کردم

بوق نزن شاگردم خوابه

بی تو هرگز ، با تو عمراً

رادیات عشق من از بهر تو آمد به جوش

گر نداری باورم بنگر به روی آمپرم

نه من عاشق خاموشم

نه تو آن معشوق پنهان

معرفت در گرانیست به هر کس ندهندش

پرطاووس قشنگ است به کرکس ندهندش

از ماجرای درد عشق حکایت خطاست

از محنت محبت اظهار شکایت نارواست

به خاطر اشک مادر

پاتو از رو گاز بردار برادر

دانی که چرا راز نهان با تو نگفتم

طوطی صفتی طاقت اسرار نداری

دنیا همه هیچ و زندگانی همه هیچ

ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

به درویشی قناعت کن که سلطانی خطر دارد

از عشق تو لیلی

رفتم زیر تریلی

غصه نخور جوجه خاور

بزرگ که شی بنز تک می شی

بر چشم خوب رحمت

هندونه بده قاچ کنیم

لو پتو بده ماچ کنیم

باغبان در را مبند من مرد گلچین نیستم

من خودم گل دارم و محتاج یک گل نیستم

تمام مرده شویان راضیند بر مردن مردم

بنازم مطربان را که خلق را مسرور می خواهند!

ای آسمون کبود

واسه همه بود واسه ما نبود؟

در قمار زندگی عاقبت ما باختیم

بس که تکخال محبت بر زمین انداختیم

گرپادشاه عالمی

بازهم گدای مادری

نمیخام شمع باشم دخترا فوتم کنن

میخام سیگار باشم لوطیا دودم کنن

ای بلبل اگر نالی من با تو هم آوازم

تو عشق گل داری

من عشق گل اندامی!

همه از من میترسن

من از نیسان آبی

از بس خوردم مرغ و پلو

آخر شدم مارکوپولو

سر پایینی پرنده

سر بالایی شرمنده

اسیرتم ولی آزاد

بخاطر دلم ولم

۱۰۰ بار بدی کردی و دیدی ثمرش را

خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی

قربان وجودت که وجودم ز وجود تو بوجود آمد مادر

تو که بی وفا نبودی پدر سگ!

دلم دادم بری باهاش حال کنی

نه که بری جیگرکی بازکنی !

رفیق بی پدر

مادر

تو رو اگه من نشورم

کی می شوره عروسکم

من از عقرب نمی ترسم

ولی از سوسک می ترسم

من از دشمن نمی ترسم

ولی از دوست می ترسم

من نمی گویم مرا ای چرخ سرگردان مکن

هرچه می خواهی بکن محتاج نامردان مکن

شد شد

نشد نشد

ب…

بمیرد آنکه غربت را بنا کرد

مرا از تو ترا از من جدا کرد

برگ از درخت خسته می شه

پاییز فقط یه بهانه است

در این دنیا که مردانش عصا از کور می دزدند

من بیچاره دنبال مرد می گردم

دنبالم نیا آواره می شی

رفاقت قصه تلخی است

که از نامش گریزانم

روی قلبم نوشتم ورود ممنوع

عشق آمد گفتم بی سوادم!

غصه نخور

تو هم خوبی!

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت

سرنوشت دگران بر تو نخواهند نوشت

مبر ز موی سفیدم گمان به عمر دراز

جوان به حادثه ای زود پیر می شود گاهی

تند رفتن که نشد مردی

عشق است که برگردی

هر کجا محرم شدی

چشم از خیانت باز دار

چه بسا محرم با یک نقطه مجرم می شود

ناز نگات قشنگه!

دست بزن ولی خیانت مکن

منم یه روز بزرگ می شم

زندگی بر خلاف آرزوهایم گذشت

داداش جان به خاطر اشک مادر یواش

افسوس همه اش افسانه بود

در قمار زندگی عاقبت ما باختیم

بس که تکخال محبت بر زمین انداختیم

گر پادشاه عالمی

بازهم گدای مادری

از عشق تو لیلی

رفتم زیر تریلی

غصه نخور جوجه خاور

بزرگ می شی بنز تک می شی

عاشق بی انتظار مادر

علم بهتر است یا ثروت؟

هیچکدام فقط ذره ای معرفت

دا  کر سی چنت بی

یعنی مادر پسر برای چی خواستی؟

به گنده تر و خرتر از خودت احترام بگذار

به مد پوشان بگویید آخرین مد کفن است

(اس ام اس جدید)

همچنین ببینید

پشت ماشین

استاتوس پشت ماشینی

( اس ام اس و پیامک خنده دار ) اساتوس پشت ماشینی بخور و بخواب …