اونــوره دو بالــزاک
اونــوره دو بالــزاک

جملات زیبای اونــوره دو بالــزاک

سخنان اونوره دو بالزاک(نویسنده و جامعه شناس فرانسوی)

مادر، یگانه موجودی است که حقیقت عشق پاک را می شناسد.

*

بخشندگی را از گل بیاموز؛ زیرا حتی ته کفشی را که لگدمالش می کند خوشبو می سازد.

*

عشق، سپیده دم ازدواج است و ازدواج، شامگاه عشق.

*

کمال زن در مادر بودن است. زنی که مادر نباشد موجود ناقصی است.

*

حساسیت، عشق، تحمل و فداکاری، زندگی زن را تشکیل می دهد.

*

عشق، غریزه ی خاص خود را دارا است و می داند چگونه در قلبی نفوذ کند.

*

ایده ها سرمایه ای هستند که فقط وقتی به دست افراد با استعداد و نابغه می افتند، ثمربخش می شوند.

*

سنت در هنر به منزله ی کتاب الفبا است، اما جز این ارزشی ندارد.

*

هدر دادن زمان گرانبها ترین هزینه ها به شمار می رود.

*

اساس خوشبختی های مادی بر اعداد و ارقام بنا شده است.

*

ازدواج های غیر متناسب مانند پارچه های ابریشمی و پشمی است که سرانجام ابریشم، پشم را خواهد برید.

*

هیچ گاه در زندگی نمی توانید محبتی بهتر، بی پیرایه تر و حقیقی تر از محبت مادر خود بیابید.

*

دوست داشتن بدون امید، باز هم یک خوشبختی است.

پیشنهاد شده برای شما:
سخنان پندآموز حضرت امام جعفر صادق (عليه السلام)

*

هنر سخن گفتن چیزی جز هنر زندگی کردن نیست.

*

سعادت بسته به کار و جسارت است.

*

هنرمند راستین باید طرفدار اصل هنر برای هنر باشد.

*

استعداد بزرگ بدون اراده بزرگ وجود ندارد.

*

امید، بهترین پشتوانه و عالی ترین نقطه اتکاء است. همیشه امیدوار باشید و روح ناامیدی و یاس را از خود دور سازید.

*

خانه بدون زن، گورستان است.

*

وقتی زنها دوستمان می دارند، ما را از هر لحاظ به دیده عقل می نگرند؛ حتی جنایات ما را. ولی وقتی علاقه ای به ما نداشته باشند، ارزشی برای فضایل مان نیز قایل نمی شوند.

*

بزرگترین مانع بر سر راه ابراز اخلاص به دیگران، کنار نیامدن با خود است.

*

یک زن بدون عشق هیچ است؛ زیبایی بدون کامرانی پشیزی ارزش ندارد.

*

نابغه کسی است که پیوسته افکارش را از قوه به فعل در می آورد.

*

اتلاف وقت، گرانترین خرجهاست.

*

عشق ورزیدن شغل بزرگی است. افرادی که می خواهند به خوبی از عهده این کار برآیند، باید کاری جز این نکنند.

*

وظیفه هنر، پیروی از طبیعت نیست، بلکه بیان آن است.

*

زن خوش آیند و دوست داشتنی زنی است که همه او را می بینند. به همین علت است که هنرپیشگان این همه محبوبیت دارند.

پیشنهاد شده برای شما:
جمله های زیبا و احساسی

*

به همان میزان که بقال به کاسبی علاقه دارد، هنرمند از معامله بیزار است.

(جملات حکیمانه)

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …