جملات تیکه دار به بعضی ها باید گفت

اس ام اس فاز سنگین جدید به بعضیا باید گفت

اس ام اس و پیامک فاز سنگین؛

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔــﺖ :

ﺗﻮﯾـــﻪ ﺟــﻮﺟﻪ ﺑـــﻮﺩﯼ ﮐـﻪ ﺗـــﻮ

ﺩﺳﺘـﺎﯼ ﻣـﻦ ﻣـــﺮﻍ ﺷـﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﻣــﻦ ﺩﻭﻥ ﺧـﻮﺭﺩﯼ ﺣــﺎﻻ

ﻭﺍﺳـﻪ ﯾﮑـﯽ ﺩﯾﮕـﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﯿــﺬﺍﺭﯼ؟ !

ﻭﻟـﯽ ﺧـﺐ ﺧﯿﺎﻟـﯽ ﻧــﯽ✘

ﭼـﻮﻥ ﻃـﻮﻟﯽ ﻧﻤﯿﮑـــﺸﻪ ﮐﻪ ﺑــﻮﯼ ﮐــﺒﺎﺏ ﺷﺪﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺸـﺎﻣﻢ ﻣﯿﺮﺳـﻪ

.

.

بهـ بعضیا باید گفتـ : شما بیشتر از اینکهـ مزخرفـ باشیـ ادایـ آدمایـ مزخرفو در میاریـ و اینـ مزخرفـترتـ میکنهـ

.

.

.

به بعضیام باید گفت: هه! اونم باکی؟با تو؟ یه ادم ناتو؟؟؟؟؟

بابا جمع کن برو راتو…

تنها باشم بهتره از اینه که باشم با تو…

.

.

.

به بعضیا باید گفت…

اگه میخوای باتو باشم……

۹۰° درجه باید تاشم….

به ما نمیخوری جیگر

.

.

.

ب بعضیا باید گفت :

عزیزم ! در این که تو هلویی شکی نیست ….

فقط ته بار بودی ، یکم له شدی !!

.

.

.

به بعضیام باید گفت؛

حال ما خوب است تا جفت چشات دراد!

.

.

.

به بغضیا باس گفت پفک نمکی تو اگه با این نمکات یه معدن بزنی بیشتر سود میکنی تا این مزه پرونی کنی و نمکات الکی اسراف شه

.

.

.

ب بــعضــیـــــا باید گفت :

اگه رفتنت واسه خودت “جون” بود ، واسه ما “آخ جوووون” بود . . . ! !

.

.

.

به بعضیام باید گفــــــــــــــ…

ما همینیم که هستیــــــــــــــم…

شما همینم نیستی…

آره جانمــــــ…

.

.

.

به بعضیا باید گفت

فاز خود را با رسم شکل توضیح دهید …

.

.

.

به بعضیا باید گفت؛

من همینیم که هستم !

اگه میخوای مثه بقیه باشم بقیه هستن!!

.

.

.

به بعضیا باید گفت :

عزیزم حتی اگه “خدا” خودش بیاد پایین واسه تضمینت یا شیطانو بفرسته واسه به گردن گرفتن تقصیرت ، دیگه فایده نداره !

“خراب شد تصویرت”

.

.

.

به بعضیا باید گفت

حرفاتو نگه دار

هر وقت با اولیاءت اومدی

حرف میزنیم !

.

.

.

به بعضیا باید گفت

فک کردن ما چشمامونو بستیم

که هر کاری میخوای بکنی؟

نه باو

چشمامونو بستیم که قیافه تونو نبینیم…

.

.

.

به بعضیا باید گفت:

سفارشت ندادم که بخوام تحویلت بگیرم !!!!

.

.

.

بــ بعضیآ باس گفتـــ

اگه اَز مَن خوشِت نمیآد

بــِ دَرَکــ

چُون مَــــن اصلا

جوری برخورد نمیکنم کـ

خوشتـ بیآد

.

.

.

به بعضیا باید گفت

از مـــــــن خوشت نمیاد؟

یه نقشه بگیر

یه ماشین جور کن

برو به جـــــــهنّم

سفر خوبی داشته باشی..

.

.

.

به بعضیا باید گفت :

ی قلم،کاغذ میدم بهت…

روش خجالت بکش :|

.

.

.

به بعضیا هم باید گفت

دهنتو اندازه کلماتت باز کن! گنده تر از خودت بخوای حرف بزنی بخیه لازم میشی!!!!!!

.

.

.

به بعضیا باید گفت اخه شکلات

تورو چه به حل مشکلات ؟

.

.

.

ب بعضیا هم باید گفت

اونی که از دیدنت کف میکنه دلستره نه من !!!

.

.

.

به بعضیا باید گفت آگـه چیزی گُفتــَم نآرآحَتـــ شُـدی

بگــو دوبآره میخوآمــ بِگَــمـ…

.

.

.

به بعضیا باید گفت عزیزم نگاهمو به خودت نگیر من به اشتباهاتم مینگرم…

.

.

.

به بعضیا باید گفت

اون موقع که ما خاص بودیم، شما یه هفته صبحی بودی یه هفته بعدازظهری

.

.

.

به بعضیام باس گف عزیزم خودتو خیلی میگری مواظب باش آبمیوه نشی…

.

.

.

بـه بعضیـا همـ باس گـفت :

اگـه جلوت زانـو زدم واسـه ایـن بود کـه هـم قـدت بشـم نـه اون چیـزی کـه تـو فـِک میکـنی

.

.

.

به بعضیا باید گفت:

کورمون نکنی با اون روشنایی فکرت!!!

.

.

.

به بعضیا باس گفت بین منو عشقمو

همزن برقی هم نمیتونه بهم بزنه….

شما که دیگه جای خود داری

.

.

.

به بعضیا بایدگفت

ما دلمون رو مخاطب عادی و معمولی میبره

هر مخاطب خاص که دیدیم مخاطب عام شده بود

.

.

.

به بعضیا باید گفت: رفیــــق مـــــن کسیـــــه کــــــه؛

اگـــــه اشتبــــاهمــــ و دیـــــد …

تـــــو گوشــم بزَنـــه !!!! نــــه اینکــــه بِـــره تو گـــوشـــ

دشمنــــــم زِر بزَنــــــــه …??

(کفشدوزک)

همچنین ببینید

عید مبعث

پیام های زیبا برای تبریک عید مبعث

( اس ام اس های زیبا برای عید مبعث ) پیام های زیبا برای تبریک …