سیگار

اس ام اس های سیگار قشنگ

اس ام اس های سیگار قشنگ

( آرشیو اس ام اس های سیگار کشیدن )

درد مرد را یا مرد می فهمد

یا دود سیگار

آیا میدانستید که افراد سیگاری 13 سال زودتر می میرند

( در زمان عاشق شدن ، سیگار ممنوع !!! )

آدم ها دست به دست هم می دهند

دو دسته می شوند آنهایی که نمی فهمندت

آنهایی که نمی پذیرندت

و بعد تو محکوم میشوى به نقص

گوشه گیرى

به سیگار و فنجان قهوه ى تلخ روى میز

مثل سیگار نصفه افتادم

در جهانی که پمپ بنزین بود

ساکت و خیره به عکست

بوی سوختنی می آید

به خودم می آیم

لعنتی

آخرین سیگار هم ته گرفت

 •

نفس هایم بی تو

بوی خاکستر سیگار پیرمردی را می دهد

که به جوانی ازدست رفته اش می اندیشد

این خاکستر که می بینی خاکستر سیگار نیست

خاطرات منند که هر شب با خودم دود می شوند

میگن سیگار به آدم آرامش میده

کاش یکی پیدا میشد

بتونه قد یه نخ سیگار باشه

دیگری مرا میسوزاند

و منه احمق سیگار را

در سینه ام زخم های عمیقی هست

انگار کسی مرا با زیر سیاری اشتباه گرفته

خامـوش شـدی در مـن

درست مـثل سیگاری نیــمه

که پــرت کـرده بـاشـند مـیان  جوی آب

وقتی مضرات سیگار رو توی یه مجله خوندم

انقدر ترسیدم ک قسم خوردم دیگه مجله نخونم

زندگی مثل سیگار می ماند

اگر خاموش شود می شود روشنش کرد

اما مزه ی اولش را نمی دهد

اس ام اس سیگار

sms sigar

خیلی ها سیگار می کشند

تا بوی شیر دهنشون رو از بین ببرند

و مرگ مردن نیست و مرگ تنها نفس نکشیدن نیست

من مردگان بیشماری را دیده ام که راه میرفتند

حرف میزدند ، سیگار میکشیدند

( زمزار )

همچنین ببینید

عید مبعث

پیام های زیبا برای تبریک عید مبعث

( اس ام اس های زیبا برای عید مبعث ) پیام های زیبا برای تبریک …