حکیمانه

احادیثی درباره مدارا كردن با مردم

احادیثی گهربار درباره مدارا كردن با مردم

( احادیث و سخنان بزرگان )

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : پروردگارم، همان گونه كه مرا به انجام واجبات فرمان داده ، به مدارا كردن با مردم نيز فرمان داده است.

*

*
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مدارا كردن با مردم نصف ايمان است و نرمى و مهربانى كردن با آنان نصف زندگى است.

*

*
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سه چيز است كه هر كس نداشته باشد هيچ عملى از او تمام و كامل نيست: پاكدامنى و ورعى كه او را از نافرمانى خدا بازدارد و خويى كه به سبب آن با مردم مدارا كند و بردبارى و حلمى كه به وسيله آن رفتار جاهلانه نادان را دفع كند.

*

*
امام على عليه السلام : مدارا كردن، پسنديده ترين خصلت است.

*

*
امام على عليه السلام : ميوه خرد، مدارا كردن با مردم است.

*

*
امام على عليه السلام : فرزانه نيست آن كه مدارا نكند با كسى كه چاره اى جز مدارا كردن با او نيست.

*

*
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند از اين رو پيامبران را بر ديگر مردمان برترى داد كه با دشمنان دين خدا بسيار با مدارا رفتار مى كردند و براى حفظ برادران همكيش خود، نيكو تقيه مى كردند.

*

*
امام على عليه السلام : مدارا كردن با مردم، سر لوحه خِرد است.
*

*
امام على عليه السلام : مدارا كردن با مردمان، از بهترين كارهاست.
*

*
امام على عليه السلام : مدارا كردن با مردم، سرآمد حكمت است.

*

*
امام حسن عليه السلام ـ در پاسخ به اين سؤال كه : عقل چيست؟ ـ فرمود : جام اندوه را جرعه جرعه نوشيدن و سازش و نرمى با دشمنان .
*

*
امام باقر عليه السلام : از جمله نجواهاى خداوند عزّ و جلّ با موسى بن عمران كه در تورات نوشته شده است [اين است كه] : اى موسى! رازِ پنهانِ مرا در دل خويش نهان دار و در آشكار با دشمن من و دشمن خودت مدارا كن و با فاش كردن رازِ نهان من، باعث ناسزاگويى آنان به من مشو، كه در آن صورت در ناسزاگويى به من، با دشمن من و دشمن خودت شريك گشته اى.

*

*
امام صادق عليه السلام : جبرئيل عليه السلام نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و گفت : اى محمّد! پروردگارت تو را سلام مى رساند و مى فرمايد : با بندگانم مدارا كن.

*

*
امام صادق عليه السلام : مدارا كردن با دشمنان خدا از بهترينِ صدقه هايى است كه انسان براى خود و برادرانش مى دهد.

*

*
امام رضا عليه السلام ـ در پاسخ به اين سؤال كه عقل چيست ـ فرمود : جام اندوه را جرعه جرعه نوشيدن ، با دشمنان مسامحه كردن و با دوستان مدارا نمودن.

*

*
امام صادق عليه السلام ـ درباره آيه : «و با مردم نيك سخن گوييد» ـ فرمود : مقصود، همه مردمان اعم از مؤمن و مخالفان است. اما با مؤمنان، بايد گشاده رو بود و اما با مخالفان بايد به نرمى و مدارا سخن گفت، تا به سوى ايمان كشيده شوند و كمترين ثمرش اين است كه خود و برادران مؤمنش را از گزند آنان مصون مى دارد.

( زمزار )

همچنین ببینید

خشم

25 حدیث درباره خشم

( سخنان و جملات قصار حکیمانه ) 25 حدیث درباره خشم ( سخنانی در باب …