شهید عبداله اسماعیلی

شهید عبداله اسماعیلی

(بسیجی رزمنده)

شهید عبدالله اسماعیلی کرکوندی

(فرزند مراد)

طلوع: 6 مهرماه 1345

عروج: 5 شهریورماه 1361

محل شهادت: شلمچه

ای جان نثار سنگر توحید ای شهید

روحت به مقصد و هدف آخرت رسید

دشمن شد از جنایت خود رو سیاه تر

یارانت از شهادت سرخ تو رو سپید

وصیت نامه پاسدارشهید عبدالله اسماعیلی

بسم الله الرحمن الرحیم

آنانکه در راه رضای خدا از وطن هجرت گزیده ودراین راه کشته شدند یا مرگشان فرارسید البته خدا رزق روزی نیکو نصیبشان می گرداند که همانا خداوند بهترین روزی دهندگان است.

بنام خدا و با یادامام خمینی ودرانتظارظهورامام زمان (عج) دراین لحظه که خود را به لباس پاسداری مزین و به غسل شهادت مطهر کرده ام به روشنی روز برایم مسلم است که انتهای راهم به سبیل الله وانشاءالله به صراط مستقیم می رسد من به عنوان یک فرد مسلمان و به حکم وظیفه شرعی و الهی که داشته ام دراین راه قدم نهادم؛ خداوند بزرگ را شکرمی کنم که چنین سعادتی نصیب من کرد و چنین رهبری در جلو راهم قرار داد و ذره ای نور ایمان در من روشن نمود  تا خداوند وخود را بشناسم.

اکنون که درمیان شما نیستم وخداوند لیاقت شهادت را نصیب من کرد چنانکه خود را لایق نمی دانستم این پیام وسفارش را با صدای بلند به گوش منافقان و دشمنان اسلام برسانید که ازکوردلی خود ما را ناآگاه می خواند به آنها بگوید که ما آگاهانه و بیدار بدون هیچ جبر و زوری که تنها برشما وارد است دراین راه قدم نهادیم وخون خود را ریختیم که ناچیزبود که اگرهزارجان میداشتم درراه خدا و الله اکبر و لااله الاالله واماممان که پیرو این راه مستقیم نثارمی کردیم.

و تو ای خواهر و برادر مسلمان بیدار باش وهوشیار که فریب این ازخدا بی خبران را نخوری و باچهره هزارچهره شان وشک و شبهه ای در دل تو ایجاد ننمایند که همواره بیدارید البته روی سخن من با افرادی است که درگوشه و کناری زمزمه ای مأیوسانه سرمی دهند.

پدر و مادرعزیزم برای من ناراحت نباشید که جای من پیش خدا خیلی بهتراز این عالم است من با ایمان به خدا و کلام حق او و تمام حجتی که بر من شده بود یقین دراین جهاد فی سبیل الله آمدم وچنان آرامشی قلبی دارم که دنیا آخرتی که خداوند وعده داده به آن مشتاق ترم تا از این دنیای پرفریب و با شما هم تحت رهبری امام ، اسلام را یاری کنید من از تمام دوستان وآشنایان می خواهم که انشاءالله مرا ببخشید و برایم آمرزش بخواهید.

امید من ازدنیا قطع شد تا به آخرت دیدار شود.

عبدالله اسماعیلی 5/5/61

( روحش شاد و راهش پر رهرو باد )

( زمزار )

همچنین ببینید

هدایت اله رحمانی کرکوندی

شهيد هدايت اله رحمانی (سردار خط شكن)

( یادی از سردار خط شكن عملیات والفجر هشت ) شهيد هدايت اله رحماني كركوندي عملیّات …