راز و نیاز

متن های زیبا درباره ماه رجب

(دلنوشته ها)

متن های زیبا درباره ماه رجب

نو کنید جامه را، پاک کنید خانه را، گل بزنید قبله را، ماه رجب می رسد

هوش کنید مست را، آب زنید دست را، سجده کنید هست را، ماه رجب می رسد

سیر کنید گشنه را، آب دهید تشنه را، دور کنید غصه را، ماه رجب می رسد

عفو کنید بنده را، أرج نهید زنده را، یاد کنید رفته را، ماه رجب می رسد

*

*

*

أين الرجبيّون …

نزدیک است،  که باران بگیرد…!!!

صدای قدمهایش را می‌شنوی؟؟؟

 آسمان،، ابرهای مغفرت خداوند را آرام آرام ،، به سوی زمین،، سوق می دهد….

و این یعنی… رجب نزدیک شده است….

و دوباره خداوند است که ، مثل همیشه،، سر قرارمان ،، حاضر می شود…

همان قرار همیشگی…

من العفو می گویم… و او اجابت می کند…..

الهى ؛؛؛

یاریم کن… تا العفو های من،، ازحقیقت جانم ، برآیند !!!

یاریم کن… تا العفو های من،، با خضوع بندگی همراه باشند !!!

یاریم کن… تا هنگام العفو گفتن هایم،، “راست بگویم”….

یاریم کن… این بار راست بگویم

*

*

*

راز و نیاز

*

*

*

سلام بر ماه رجب …
ماه پيوند بندگان با معبود مهربان،
ماه بارش باران مهر و محبت الهي،
ماه رسيدن به سر منزل مقصود،
و ماه اُنس شب زنده دارانِ هميشه بيدار با محبوب و معبود بي همتا.
سلام بر بهار مناجات و بندگي.

سلام بر نجواي شبانه اهالي رجب.

سلام بر شب هاي رجب که پذيراي زاهدان است

و سلام بر روزهايش که ميزبان عاشقان وصال الهي است

و سلام بر لحظه لحظه رجب که شاهد ذکرِ ذاکران است.

*

*

*

مبارک باشد آمدن ماهی که
اولین روزش باقری،
سومینش نقوی،
دهمینش تقوی،
سیزدهمینش علوی،
نیمه اش زینبی

و بیست و هفتمش محمدی است.

*

*

*

راز و نیاز

( زمزار )

همچنین ببینید

یا اباصالح

تو، معنى کلمات همیشه زیبایى

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) بهار رویا … شعر از محمد عزیزى …