خاطره عاشقانه

شعرهای عاشقانه پیامکی

( جملک های عاشقانه )

شعرهای عاشقانه پیامکی
با تو بودن هميشه پر معناست / بي تو روحم گرفته و تنهاست
با تو يک کاسه آب، يک درياست / بي تو دردم به وسعت صحراست.

*

*

ما و مجنون درس از يک اديب آموختيم
او به ظاهر گشت عاشق ما به معني سوختيم

*

*

در انتظار چشمت، تا کي کنم صبوري؟
سوگند بر دو چشمت، فردا بهانه اي نيست…

*

*

تو را در عين دوري دوست دارم، تو را با اين صبوري دوست دارم
گل نرگس، گل جاويد ايام! تو را صد سال نوري دوست دارم

*

*

فدايت اي گل زيباي هستي / نمي دانم کجا بي من نشستي
قشنگي هاي دنيايم تو هستي / يگانه گنج فردايم تو هستي

*

*

درميان کوچه ها امشب صدايت مي کنم
نيستي اي گل ولي هر شب دعايت مي کنم.

*

*

براي ديدن تو، چشم مي کنه گدايي
به خدا که اين گدايي، ندهم به پادشاهي

*

*

هرگز نديدم بر لبي لبخند زيباي تو را
هرگز نمي گيرد کسي در قلب من جاي تو را

*

*

تو چاره من، منم بيچاره تو
تو پاره تن، تنم آواره تو
تو خودت شوق منى، شوق منم ديدن تو
توشاهد اشک منى، من مست خنديدن تو…

*

*

قار قار خبر دار، دلم شده بي قرار
دلمو نبر اين جوري، دوست دارم بدجوري!

*

*

بي تو در خلوت دل چشم به راهت دارم، چه کنم دست خودم نيست که دوستت دارم.

*

*

همه نازند تو عزيز، همه لوسند تو ملوس
همه شيرين، تو شکر، همه قندن تو عسل!

*

*

آهاي ناز نمکدار / منم عاشق تبدار
ببين دل تو دلم نيست / واسه لحظه ى ديدار

*

*

من گلم تو گلزار، من ساحلم تو دريا
من شاخه ام تو ريشه، I Love you هميشه!

*

*

اتل متل توتوله، حال گلم چه جوره؟
اين رو بخون يادم کن، لبخند بزن شادم کن!

*

*

عشق توئي عاشق منم، دريا توئي قايق منم،
اگر دزديدند قايقت را، غم مخور، سارق منم!
*
*
نمي دانم که بودي يا چه بودي
ولي بي حرف، قلبم را ربودي
نمي دانم که هستم يا چه هستم
ولي هر لحظه در فکر تو هستم

*

*

کاسب کهنه کار من! باز بساط مي کني؟
جنس دلت به شهر ما، خوب فروش مي کند، عشق حراج مي کني؟
قلب اجاره مي دهي؟ نرخ خريدنت مرا، خانه به دوش مي کند…

*

*

تو صميمي تر از آني که دلم مي پنداشت
دل تو با همه آينه ها نسبت داشت!

*

*

تو اين دنيا، تو اين عالم، ميون اين همه آدم
ببين من دل به کي دادم، به اون کس که نمي خوادم
دلم شيشه، دلش سنگه، واسه سنگه دلم تنگه

*

*

نکند يوسف عمرم رود از مصر خيالت
باز آواره تنهايي چاهم بکني…

*

*

تو مرجاني، تو در جاني تو مرواريد غلطاني
اگر قلبم صدف باشد، ميان آن تو پنهاني

*

*

مهربونيات زياده که هنوز خوب و صبورى
مثل يه حس قشنگى، حتى وقتى خيلى دورى

*

*

دلت آينه ايثار عشق است / نگاهت معني بيدار عشق است
تو در آبادي دل خانه داري / تو را ديدن همان ديدار عشق است

*

*

سرود انتظار تو ترانه دلم شده / باز اميد ديدنت بهانه دلم شده

*

*

گرچه از فاصله ماه ز من دورتري / ولي انگار همين جا و همين دور و بري
ماه مي تابد و انگار تويي مي خندي / باد مي آيد و انگار تويي مي گذري.

*

*

کاش مي شد همدلي را قاب کرد / ساکنان شهر غم را خواب کرد
کاش مي شد نور چشمان تو را / جانشين ثابت مهتاب کرد

*
*

نازنين مثل قناري در قفس هر شب هوايت مي کنم / آسمان کوچکي دارم فدايت مي کنم

*
*

دل من در سبد عشق به نيل تو فتاد / نگهش دار، به موسي شدنش مي ارزد…

( زمزار )

همچنین ببینید

عکس نوشته هایی زیبا برای امام زمان (عج)

آخر ای عشق به دادم نرسیدن تا کی

( دلنوشته های مهدوی ) تا کی … شعر از محمد کشاورز آخر ای عشق …