یا مهدی

(شعر انتظار) بی تو ای راحت جان با دل شیدا چه کنم؟

(شعری عاشقانه برای امام زمان عج)

(شعر انتظار) بی تو ای راحت جان با دل شیدا چه کنم؟

بی تو ای راحت جان با دل شیدا چه کنم؟

با جهانی غم و حسرت من تنها چه کنم؟

عشق و بی تابی من مایه بدنامی توست

با تو پاکیزه تر از گل من رسوا چه کنم؟

در پی گمشده ای گرد جهان می گردم

ای خدا گر نشد این گم شده پیدا چه کنم؟

مردمان قطره آبی به کف آرند و خوشند

من که مردم زعطش برلب دریا چه کنم؟

گرچه امروز مرا نیست زپی فردائی

گرنبندم دل از امروز به فردا چه کنم؟

روی برتافت زمن آنکه جهان هست

بعد از این گر نکنم پشت به دنیا چه کنم؟

( زمزار )

پیشنهاد خواندن
شادي به ما حرام شد، ايام ماتم است ... (مرثیه)

همچنین ببینید

امام زمان

(دلنوشته ظهور) برگرد روشنای دل انگیز آفتاب

( دلنوشته ظهور ) چشم های خیس … شعر از الهام امین روشن ترین ستاره …