غم

دل داده ام بر باد (قیصر امین پور)

( دلنوشته ها )

مجنون تر از لیلی … قیصر امین پور

دل داده ام بر باد، بر هر چه بادا باد
مجنون تر از لیلی، شیرین تر از فرهاد 

ای عشق از آتش، اصل و نسب داری
از تیره دودی، از دودمـان بـاد 

از آب طوفان شد، خاک از تو خاکستر
از بوی تو آتش، در جـان بـاد افتاد 

هر قصر بی شیرین، چون بیستون ویران
هر کوه بی فرهاد، کاهی به دست باد 

هفتاد پشت ما از نسل غم بودند
ارث پـدر ما را، انـدوه مـادرزاد 

از خاک ما در بـاد، بوی تو می آید
تنها تو می مانی، ما میرویم از یاد

*

*

تیکه

( زمزار )

پیشنهاد خواندن
اشعار و سروده های ولادت حضرت علی اکبر (ع)

همچنین ببینید

امام زمان مظلوم است

(شعر) به دنبال تو می گردم نمی یابم نشانت را

( اشعار انتظار ) به دنبال تو میگردم … شعر از حسین اسرافیلی به دنبال …